Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Được đăng lên bởi vanthanhck
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY & ĐỒ GÁ
LỚP: CAO ĐẲNG NGHỀ SỬA CHỮA CƠ KHÍ 08
Thời gian: 90 phút
(Sinh viên không được dùng tài liệu. Sinh viên nộp lại đề)

ĐỀ I
Câu 1: (2đ). Kẹp chặt chi tiết khi gia công có công dụng gì? Các yêu cầu khi kẹp chặt là gì?
Câu 2: (3đ). Lượng dư gia công là gì? Khi lượng dư gia công quá lớn hoặc quá bé sẽ dẫn đến những vấn đề gì?
Câu 3: (3đ). Chi tiết được gá đặt như hình vẽ sau để gia công rãnh. Hệ tọa độ được gắn cho hình chiếu đứng.
Hãy cho biết:
a. Chi tiết bị khống chế các bậc tự do nào? (Chỉ rõ từng bề mặt bị khống chế các bậc tự do nào?)
b. Kích thước gia công 30 ± 0,15 có đạt yêu cầu không? Tại sao? Biết sai số do điều chỉnh máy là γ = 0,1.

Câu 4: (2đ). Để gia công lỗ Ø20±0,05 đạt yêu cầu như hình vẽ. Hãy:
a. Chọn phương án định vị và vị trí đặt lực kẹp để gia công.
b. Vẽ ký hiệu định vị và kẹp chặt trực tiếp vào hình vẽ.
Cho biết các bề mặt A, B, C, D không gia công, các bề mặt khác đã được gia công.

Khoa cơ khí

Ngày 15 tháng 06 năm 2010
Người ra đề

Trần Duy Cường

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KHOA CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY & ĐỒ GÁ
LỚP: CAO ĐẲNG NGHỀ SỬA CHỮA CƠ KHÍ 08

ĐỀ I
Câu 1: (2đ)
- Kẹp chặt chi tiết khi gia công có công dụng giữ cho chi tiết gia công không bị xê dịch
(0,5đ)
khỏi vị trí định vị.
- Các yêu cầu khi kẹp chặt:
(1,5đ)
+ Khi kẹp chặt không được làm thay đổi vị trí đã định vị của chi tiết gia công.
+ Lực kẹp phải nhỏ nhất. Chỉ cần đủ để giữ cho chi tiết gia công không bị thay đổi vị trí trong quá trình
gia công.
+ Khi kẹp, độ biến dạng của chi tiết gia công không vượt quá phạm vi cho phép của điều kiện kỹ thuật.
+ Cấu tạo cơ cấu kẹp chặt phải đơn giản, thao tác nhanh, an toàn.
Câu 2: (3đ)
- Lượng dư gia công là lớp kim loại được hớt đi trong quá trình gia công.
(0,5đ)
- Nếu lượng dư gia công quá lớn sẽ dẫn đến:
(1,5đ)
+ Tốn vật liệu, làm cho hệ số sử dụng vật liệu giảm xuống.
+ Tăng khối lượng lao động để gia công chi tiết.
+ Tốn năng lượng điện.
+ Hao mòn dụng cụ cắt.
+ Máy mòn nhanh.
+ Vận chuyển nặng.
- Nếu lượng dư gia công quá nhỏ sẽ dẫn đến:
(1đ)
+ Lượng dư không đủ để hớt đi sai lệch của phôi.
+ Hiện tượng trượt giữa dao và chi tiết, dao bị mòn nhanh, bề mặt gia công không bóng.
+ Tăng phế phẩm dẫn đến tăng giá thành sản phẩm.
Câu 3: (3đ)

a. Mặt A khống chế bậc tự do tịnh tiến theo Oy.
(0,5đ)
Mặt trụ khống chế bậc tự do tịnh tiến theo Ox, Oz và xoay quanh Ox, Oz.
(0,5đ)
b. Sai số của kích thước 30 ± 0,15 phụ th...
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY & ĐỒ GÁ
LỚP: CAO ĐẲNG NGHỀ SỬA CHỮA CƠ KHÍ 08
Thời gian: 90 phút
(Sinh viên không được dùng tài liệu. Sinh viên nộp lại đề)
ĐỀ I
Câu 1: (2đ). Kẹp chặt chi tiết khi gia công có công dụng gì? Các yêu cầu khi kẹp chặt là gì?
Câu 2: (3đ). Lượng dư gia công là gì? Khi lượng dư gia công quá lớn hoặc quá bé sẽ dẫn đến những vấn đề gì?
Câu 3: (3đ). Chi tiết được đặt như hình vẽ sau để gia công rãnh. Hệ tọa độ được gắn cho hình chiếu đứng.
Hãy cho biết:
a. Chi tiết bị khống chế các bậc tự do nào? (Chỉ rõ từng bề mặt bị khống chế các bậc tự do nào?)
b. Kích thước gia công 30
±
0,15 có đạt yêu cầu không? Tại sao? Biết sai số do điều chỉnh máy là γ = 0,1.
Câu 4: (2đ). Để gia công lỗ Ø20±0,05 đạt yêu cầu như hình vẽ. Hãy:
a. Chọn phương án định vị và vị trí đặt lực kẹp để gia công.
b. Vẽ ký hiệu định vị và kẹp chặt trực tiếp vào hình vẽ.
Cho biết các bề mặt A, B, C, D không gia công, các bề mặt khác đã được gia công.
Ngày 15 tháng 06 năm 2010
Khoa cơ khí Người ra đề
Trần Duy Cường
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Người đăng: vanthanhck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 9 10 536