Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Samsung

Được đăng lên bởi chimanhvubk
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Dạng đề thi của SAMSUNG 2013
A. Phần toán logic:
1. So sánh giá trị 2 cột : cột 1 và cột 2 : (5 câu)
a. Cột 1 > cột 2
b. Cột 2 > cột 1
c. Cột 1 = Cột 2
d. Không chắc chắn
Nội dung chủ yếu : Tỉ lệ diện tích phần bôi đen, tổ hợp , …

2. Cho biểu đồ hình quạt  tính toán các thành phần
3. Cho biểu đồ hình cột  tính toán …
4. Cho bảng thông số về phần trăm tăng nhân viên của 1 công ty trong các
bộ phận khác nhau(năm 2005 la 1000 nhân viên , mỗi năm tăng 100
người)
a. Tính số người tăng của năm sau so với các năm trước
b. Các phát biểu về bẳng kê trên : VD : nhân viên bộ phân A giảm
hàng năm, nhân viên bộ phận B tăng X người, độ tăng của nhân
viên bộ phân C là nhiều nhất …
c. …
d. Một quyển sách giá 12000, giảm giá 30% nhưng vẫn lời 20% so với
(a = giá bán – tiền lời)  tính a?

B. Phần IQ:
1. Cho ô vuông 3x3 : có các số theo thứ tự tăng dần, chuổi cộng vào có quy
luật tăng dần …
2. Cho ô vuông 3x3 : có các chữ cái theo thứ tự tăng dần VD : A, B, D, G, K …
(Khoảng 2,3 câu)
3. Hình 1 qua (thuật toán a) thành hình 2 tiếp tục hình 2 qua (thuật toán b)
thành hình 3…
Vậy hình xx qua thuật toán c,a  hình gì??

4. Bài toán Anhxtanh : tô màu + điền số vào ô 3x2

...
Dạng đề thi của SAMSUNG 2013
A. Phần toán logic:
1. So sánh giá trị 2 cột : cột 1 và cột 2 : (5 câu)
a. Cột 1 > cột 2
b. Cột 2 > cột 1
c. Cột 1 = Cột 2
d. Không chắc chắn
Nội dung chủ yếu : Tỉ lệ diện tích phần bôi đen, tổ hợp , …
2. Cho biểu đồ hình quạt tính toán các thành phần
3. Cho biểu đồ hình cột tính toán …
4. Cho bảng thông số về phần trăm tăng nhân viên của 1 công ty trong các
bộ phận khác nhau(năm 2005 la 1000 nhân viên , mỗi năm tăng 100
người)
a. Tính số người tăng của năm sau so với các năm trước
b. Các phát biểu về bẳng kê trên : VD : nhân viên bộ phân A giảm
hàng năm, nhân viên bộ phận B tăng X người, độ tăng của nhân
viên bộ phân C là nhiều nhất …
c.
d. Một quyển sách giá 12000, giảm giá 30% nhưng vẫn lời 20% so với
(a = giá bán – tiền lời) tính a?
B. Phần IQ:
1. Cho ô vuông 3x3 : có các số theo thứ tự tăng dần, chuổi cộng vào có quy
luật tăng dần …
2. Cho ô vuông 3x3 : có các chữ cái theo thứ tự tăng dần VD : A, B, D, G, K …
(Khoảng 2,3 câu)
3. Hình 1 qua (thuật toán a) thành hình 2 tiếp tục hình 2 qua (thuật toán b)
thành hình 3…
Vậy hình xx qua thuật toán c,a hình gì??
4. Bài toán Anhxtanh : tô màu + điền số vào ô 3x2
Đề thi Samsung - Người đăng: chimanhvubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Samsung 9 10 176