Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tôt nghiệp nghề hàn

Được đăng lên bởi truonggiangybtcn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

NGHỀ HÀN

Nghĩa lộ 2015
1

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI HỌC SINH
I. Các qui định chung
1. Thí sinh phải trang bị quần áo và đồ bảo hộ lao động phù hợp với công việc.
2. Thí sinh phải kiểm tra số lượng, kích thước và số báo danh trên phôi thi. Nếu có gì không
đúng phải báo ngay với cán bộ coi thi. Về nguyên tắc, sẽ không cấp lại phôi liệu khi bài thi đã
được bắt đầu.
3. Không được sử dụng các dụng cụ không có trong danh mục “Dụng cụ”.
4. Trong khi thi không được dùng dụng cụ của thí sinh khác.
5. Bài thi phải thực hiện đúng phương pháp, đúng vị trí hàn theo qui định. N ếu thí sinh lựa
chọn sai phương pháp, sai vị trí hàn của bất kỳ bài thi nào thì bài thi đó sẽ bị loại và không
được tính điểm.
6. Trình tự các bài thi được Chuyên gia ấn định trước khi thi.
7. Không được phép mài, dũa, đục tẩy,... bề mặt ngoài lớp lót và lớp hàn phủ
8. Có thể sử dụng bàn chải sắt để làm sạch bề mặt mối hàn (trừ bài thi số 2 và số 3, sau khi hàn
xong không được làm sạch mối hàn bằng bất cứ phương pháp nào).
9. Bài thi số 2 - hàn kết cấu thép và bài thi thi số 3 , thí sinh không được sửa mối hàn.
10. Không sử dụng đồ gá khi hàn đính và trong khi thi. Có thể hàn đính ở vị trí tùy ý.
11. Hàn đính: - Các mối hàn đính có chiều dài không quá 15 mm.
- Mối hàn đính phải được thực hiện ở phía mặt hàn.
- Đính xong toàn bộ mới được hàn.
12. Các phương pháp hàn
- Hàn hồ quang tay: SMAW - MMA - 111
- Hàn trong môi trường khí bảo vệ điện cực không nóng chảy: GTAW - TIG - 141
13. Bài 1, phần hàn ống: thí sinh có thể hàn lót GTAW bằng một hoặc hai lớp.
14. Thời gian cho phép chỉnh máy và thử trước khi hàn là 10 phút.
15. Tổng điểm và kết cấu tỷ trọng điểm của các bài thi như sau:
Tổng số điểm tối đa cho 03 bài thi: 100 điểm với kết cấu điểm như sau:
a) Điểm ngoại dạng khách quan: Tổng cộng 85 điểm.
- Bài 1:
- vị trí 6G : 45 điểm
2

- vị trí hàn 2F : 40 điểm
b) Điểm tuân thủ các qui định: 15 điểm
Ghi chú:
-

Bất cứ bài thi nào vượt quá 5% thời gian cho phép sẽ không được đánh giá;

-

Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ các qui định an toàn lao động, các qui định của
cuộc thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thi.

II. Chi tiết các bài thi:
Bài 1: Hàn kết cấu thép - xem bản vẽ số 01 kèm theo
-

Vị trí hàn: 6G, và 2F;

-

Phương pháp hàn: GTAW và SMAW (ống hàn lót bằng GTAW);

-

Vật liệu: Thép ống CT31 hoặc tương đương, đường kính ngoài 140mm dày 9.0mm,
thép tấm dày 10mm vật liệu CT31 hoặc tương đươ...
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
NGHỀ HÀN
Nghĩa lộ 2015
1
Đề thi tôt nghiệp nghề hàn - Trang 2
Đề thi tôt nghiệp nghề hàn - Người đăng: truonggiangybtcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tôt nghiệp nghề hàn 9 10 277