Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi xử lí số tín hiệu

Được đăng lên bởi tienthien94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHẦN
Khoa Điện tử - Viễn thông
hiệu số

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
Môn: Xử lý tín

ĐỀ SỐ 1
Áp dụng cho trình độ: Đại học – Hệ đào tạo: chính quy – Thời
gian làm bài: 90 phút.
Ngày ra đề:
Người duyệt:
Ngày chọn đề:
Đại diện Phòng
KT&KĐCL:
Câu 1: (2 điểm) Tìm biến đổi Z và tính tổng chập x(n) của các tín hiệu sau:
x1(n) – u(n) ;
x2(n) – (n) +
Câu 2: (3 điểm) Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền đạt:
a. Xác định điểm cực, điểm không của hệ thống.
b. Hệ thống có ổn định không ?
c. Tìm đáp ứng xung H(n) của hệ thống.

Câu 3: (2.5 điểm) Cho tín hiệu x(n)=
a. Vẽ phổ mật độ năng lượng của tín hiệu
b. Vẽ đồ thị của biến đổi DFT N điểm của tín hiệu với N=6 và N=60
c. Nhận xét về 2 đồ thị trên.
Câu 4: (2.5 điểm) Cho hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả được
biểu diễn bằng phương trình sai phân :
a. Tìm hàm truyền đạt và đáp ứng xung của hệ thống
b. Xác định và vẽ đáp ứng tần số, đáp ứng biên độ, đáp ứng pha của hệ
thống
c. Nêu nhận xét về tính chất lọc của hệ thống.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
HỌC PHẦN
Khoa Điện tử - Viễn thông
hiệu số

ĐỀ THI KẾT THÚC
Môn: Xử lý tín

ĐỀ SỐ 2
Áp dụng cho trình độ: Đại học – Hệ đào tạo: chính quy – Thời
gian làm bài: 90 phút.
Ngày ra đề:
Người duyệt:
Ngày chọn đề:
Đại diện
Phòng KT&KĐCL:
Câu 1: (2 điểm) Tìm biến đổi Z và tính tổng chập x(n) của các tín hiệu sau:
x1(n)=
x2(n)=u(n)
Câu 2: (3 điểm) Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền đạt:
d. Xác định điểm cực, điểm không của hệ thống.
e. Hệ thống có ổn định không ?
f. Tìm đáp ứng xung H(n) của hệ thống.

Câu 3: (2.5 điểm) Cho tín hiệu x(n)=
d. Vẽ phổ mật độ năng lượng của tín hiệu
e. Vẽ đồ thị của biến đổi DFT N điểm của tín hiệu với N=6 và N=60
f. Nhận xét về 2 đồ thị trên.
Câu 4: (2.5 điểm) Cho hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả được
biểu diễn bằng phương trình sai phân :
d. Tìm hàm truyền đạt và đáp ứng xung của hệ thống
e. Xác định và vẽ đáp ứng tần số, đáp ứng biên độ, đáp ứng pha của hệ
thống
f. Nêu nhận xét về tính chất lọc của hệ thống.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
Khoa Điện tử - Viễn thông Môn: Xử lý tín
hiệu số
ĐỀ SỐ 1
Áp dụng cho trình độ: Đại học – Hệ đào tạo: chính quy – Thời
gian làm bài: 90 phút.
Ngày ra đề: Người duyệt:
Ngày chọn đề: Đại diện Phòng
KT&KĐCL:
Câu 1: (2 điểm) Tìm biến đổi Z và tính tổng chập x(n) của các tín hiệu sau:
x
1
(n) – u(n) ; x
2
(n) – (n) +
Câu 2: (3 điểm) Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền đạt:
a. Xác định điểm cực, điểm không của hệ thống.
b. Hệ thống có ổn định không ?
c. Tìm đáp ứng xung H(n) của hệ thống.
Câu 3: (2.5 điểm) Cho tín hiệu x(n)=
a. Vẽ phổ mật độ năng lượng của tín hiệu
b. Vẽ đồ thị của biến đổi DFT N điểm của tín hiệu với N=6 và N=60
c. Nhận xét về 2 đồ thị trên.
Câu 4: (2.5 đim) Cho h thng tuyến tính bt biến nhân qu đưc
biu din bng phương trình sai phân :
a. Tìm hàm truyền đạt và đáp ứng xung của hệ thống
b. Xác định và vẽ đáp ứng tần số, đáp ứng biên độ, đáp ứng pha của hệ
thống
c. Nêu nhận xét về tính chất lọc của hệ thống.
Đề thi xử lí số tín hiệu - Trang 2
Đề thi xử lí số tín hiệu - Người đăng: tienthien94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi xử lí số tín hiệu 9 10 54