Ktl-icon-tai-lieu

Địa chất công trình

Được đăng lên bởi Ngoc Xinh Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nội dung 1: Điều kiện địa chất công trình? Phân tích sự tương quan giữa các địa
chất công trình đó? (lấy 1 cặp để phân tích sự tương quan). Cho ví dụ minh họa.
Trả lời:
o

Những điều kiện địa chất công trình:

1.

Điều kiện địa hình địa mạo:

Là hình dáng kích thước độ cao, mức độ phân cắt, xu hướng phát triển của địa
hình.
-

Ý nghĩa: giúp chọn lựa vị trí công trình phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của
công trình.
-

2.

Điều kiện địa tầng:

Là sự phân bố tính chất thành phần của đất đấ, cường độ chịu lực, thấm nén…
và các biến động địa chất như đứt gãy, uốn nếp hay nứt nẻ.
-

Ý nghĩa: Quan trọng vì điều kiện địa tầng dùng làm đk môi trường, vật liệu
xây dựng, nền. Cho phép khống chế quy mô kết cấu và điều kiện liệu pháp công
trình. Là dữ liệu thiết kế thi công.
-

3.

Địa chất thủy văn:

Là sự phân bố về độ sâu, cao, độ chênh cao của mực nước dưới đất và đặc
điểm sự vận động của nước dưới đất là lưu lượng, gradient thủy lực, vận tốc.
-

Ý nghĩa: Xác định tầng chứa nước, cách nước. Khả năng ăn mòn bê tong và
các vật liệu xây dựng. Đánh giá khả năng thấm của dòng nước.
-

4.

Các tác dụng của địa chất:

Là các hiện tượng địa chất tác động lên công trình trong quá trình thi công như
động đất, núi lửa, phong hóa, sụt lún….
-

Ý nghĩa: Làm sang tỏ nguồn góc phát sinh, quy mô phát triển và các yếu tố
ảnh hưởng tới sự phát triển. Ảnh hưởng tới các tác dụng địa chất và công trình.
-

5.

Vật liệu xây dựng và vật liệu thi công:

Là nghiên cứu thành phần, đánh giá thành phần tính chất, trữ lượng, điều kiện
khai thác ảnh hưởng đến hình dáng, kết cấu và tiến độ thi công.
-

Phân tích sự tương quan giữa các điều kiện địa chất công trình(lấy 1 cặp
để phân tích)
o

Đk địa hình địa mạo có ảnh hưởng lớn đến địa chất thủy văn , địa hình có
thể làm thay đổi mật độ sông ngòi, diện tích lưu vực, chiều dài độ dốc và tốc độ
dòng chảy:
-

Ví dụ ở nước ta địa hình địa mạo ảnh hưởng đến địa chất thủy văn là rất lớn.biểu
hiện:
+ do tính chất đồi núi bị cắt xẻ hình dạng hẹp ngang mạnh của lảnh thổ nên phần
lớn các sông ở nước ta là những sông ngắn có diện tích lưu vực nhỏ.
+ ở những vùng đá vôi mật độ sông ngòi thuộc dạng thấp nhất, dưới 0,5 km/km 2
chủ yếu ở miền bắc, đồng thời lượng dòng chảy mặt giảm xuống rõ rệt.
+ khu vực miền núi cao có sườn đón gió là nơi có mật độ sông suối lớn.
+ là một mạng lưới sông miền núi, độ cao bình quân của các lưu vực ...
Nội dung 1: Điều kiện địa chất công trình? Phân tích sự tương quan giữa các địa
chất công trình đó? (lấy 1 cặp để phân tích sự tương quan). Cho ví dụ minh họa.
Trả lời:
o Những điều kiện địa chất công trình:
1. Điều kiện địa hình địa mạo:
- Là hình dáng kích thước độ cao, mức độ phân cắt, xu hướng phát triển của địa
hình.
- Ý nghĩa: giúp chọn lựa vị trí công trình phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của
công trình.
2. Điều kiện địa tầng:
- Là sự phân bố tính chất thành phần của đất đấ, cường độ chịu lực, thấm nén…
và các biến động địa chất như đứt gãy, uốn nếp hay nứt nẻ.
- Ý nghĩa: Quan trọng vì điều kiện địa tầng dùng làm đk môi trường, vật liệu
xây dựng, nền. Cho phép khống chế quy mô kết cấu và điều kiện liệu pháp công
trình. Là dữ liệu thiết kế thi công.
3. Địa chất thủy văn:
- Là sự phân bố về độ sâu, cao, độ chênh cao của mực nước dưới đất và đặc
điểm sự vận động của nước dưới đất là lưu lượng, gradient thủy lực, vận tốc.
- Ý nghĩa: Xác định tầng chứa nước, cách nước. Khả năng ăn mòn bê tong và
các vật liệu xây dựng. Đánh giá khả năng thấm của dòng nước.
4. Các tác dụng của địa chất:
- Là các hiện tượng địa chất tác động lên công trình trong quá trình thi công như
động đất, núi lửa, phong hóa, sụt lún….
- Ý nghĩa: Làm sang tỏ nguồn góc phát sinh, quy mô phát triển và các yếu tố
ảnh hưởng tới sự phát triển. Ảnh hưởng tới các tác dụng địa chất và công trình.
5. Vật liệu xây dựng và vật liệu thi công:
- Là nghiên cứu thành phần, đánh giá thành phần tính chất, trữ lượng, điều kiện
khai thác ảnh hưởng đến hình dáng, kết cấu và tiến độ thi công.
o Phân tích sự tương quan giữa các điều kiện địa chất công trình(lấy 1 cặp
để phân tích)
Địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa chất công trình - Người đăng: Ngoc Xinh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Địa chất công trình 9 10 359