Ktl-icon-tai-lieu

Địa chất công trình

Được đăng lên bởi tran-minh-de
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 8459 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Khoa Công Trình
Bộ Môn Kỹ thuật cơ sở

CHƯƠNG I :

Tài liệu Địa chất công trình
GV: Phạm Thị Thùy An

MỞ ĐẦU

I.1. Địa chất công trình và nhiệm vụ của nó
I.1.1
Định nghĩa :
-

Địa chất công trình là môn học nghiên cứu điều kiện địa chất để xây dựng các công trình
khác nhau và đưa vào sử dụng có hiệu quả và ổn định.
Các điều kiện ĐCCT
1. Điều kiện địa mạo.
2. Điều kiện cấu trúc địa chất
3. Điều kiện các tác động địa chất
4. Điều kiện địa chất thủy văn
5. Điều kiện vật liệu xây dựng.

I.1.2
-

Nhiệm vụ của địa chất công trình :

Xác định các điều kiện địa chất của khu vực xây dựng, so sánh, lựa chọn vị trí thích hợp cho
công trình.
Nêu lên các điều kiện thi công, dự đoán các hiện tượng địa chất có thể xảy ra khi thi công
hay sử dụng công trình.
Đề ra các biện pháp phòng ngừa và cải tạo các điều kiện địa chất không có lợi cho công
trình.
Cho biết khả năng cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương phục vụ cho xây dựng công
trình.

I.2. Nội dung của Địa chất công trình
-

Địa chất công trình nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau :
Nghiên cứu đất đá làm nền thiên nhiên, môi trường và vật liệu xây dựng cho các công trình
Nghiên cứu các hoạt động địa chất hiện đại (hiện tượng trượt đất, đất chảy, xói mòn, cactơ,
phong hóa…) ,tìm hiểu nguyên nhân phát sinh và điều kiện phát triển để đề ra biện pháp xử
lý trong khi xây dựng, sử dụng và khai thác công trình.
Nghiên cứu nước dưới đất để khắc phục các khó khăn do nước gây ra trong khi thiết kế và
thi công các công trình
Nghiên cứu các phương pháp khảo sát ĐCCT.
Nghiên cứu địa chất công trình xây dựng để lập quy hoạch các khu vực xây dựng các công
trình khác nhau như dân dụng công nghiệp, cầu dường, các công trình thủy lợi…

I.3. Phương pháp nghiên cứu địa chất công trình
Mỗi môn học được phân biệt không những bởi đối tượng nghiên cứu mà còn bởi các phương
pháp mà môn học đó sử dụng để thực hiện nhiệm vụ của nó đã đặt ra. Khi nghiên cứu ĐCCT
người ta thường sử dụng tổng hợp 3 loại phương pháp chủ yếu sau đây :
1. Phương pháp địa chất học
-

Đây là phương pháp quan trọng nhất và cho kết quả sát thực nhất trong việc nghiên cứu
ĐCCT
Tìm hiểu sự phát triển các hiện tượng địa chất trong quá khứ có liên quan đến sự thành tạo
các dạng địa hình, tính chất của đất đá và quy luật phân bố sắp xếp của nó ở trong khu vực.
Trang 1/67

Khoa Công Trình
Bộ Môn Kỹ thuật cơ sở

-

Tài liệu Địa chất công trình
GV: Phạm Thị Thùy An

Từ đó có thể đánh giá đúng đắn những điều kiện địa chất của khu vực xây dựng công trình
và dự báo sự thay đổi n...
Khoa Công Trình Tài liệu Địa chất công trình
Bộ Môn Kỹ thuật cơ sở GV: Phạm Thị Thùy An
CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU
I.1. Địa chất công trình và nhiệm vụ của nó
I.1.1 Định nghĩa :
- Địa chất công trình môn học nghiên cứu điều kiện địa chất để xây dựng các công trình
khác nhau và đưa vào sử dụng có hiệu quả và ổn định.
- Các điều kiện ĐCCT
1. Điều kiện địa mạo.
2. Điều kiện cấu trúc địa chất
3. Điều kiện các tác động địa chất
4. Điều kiện địa chất thủy văn
5. Điều kiện vật liệu xây dựng.
I.1.2 Nhiệm vụ của địa chất công trình :
- Xác định các điều kiện địa chất của khu vực y dựng, so sánh, lựa chọn vị trí thích hợp cho
công trình.
- Nêu lên các điều kiện thi công, dự đoán các hiện tượng địa chất có thể xảy ra khi thi công
hay sử dụng công trình.
- Đề ra c biện pháp phòng ngừa cải tạo các điều kiện địa chất không lợi cho công
trình.
- Cho biết khả năng cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương phục vụ cho xây dựng công
trình.
I.2. Nội dung của Địa chất công trình
Địa chất công trình nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau :
- Nghiên cứu đất đá làm nền thiên nhiên, môi trường và vật liệu xây dựng cho các công trình
- Nghiên cứu các hoạt động địa chất hiện đại (hiện tượng trượt đất, đất chảy, xói mòn, cactơ,
phong hóa…) ,tìm hiểu nguyên nhân phát sinh và điều kiện phát triển để đề ra biện pháp xử
lý trong khi xây dựng, sử dụng và khai thác công trình.
- Nghiên cứu nước dưới đất để khắc phục các khó khăn do nước gây ra trong khi thiết kế
thi công các công trình
- Nghiên cứu các phương pháp khảo sát ĐCCT.
- Nghiên cứu địa chất công trình xây dựng để lập quy hoạch các khu vực xây dựng các công
trình khác nhau như dân dụng công nghiệp, cầu dường, các công trình thủy lợi…
I.3. Phương pháp nghiên cứu địa chất công trình
Mỗi môn học được phân biệt không những bởi đối tượng nghiên cứu mà còn bởi các phương
pháp mà môn học đó sử dụng để thực hiện nhiệm vụ của nó đã đặt ra. Khi nghiên cứu ĐCCT
người ta thường sử dụng tổng hợp 3 loại phương pháp chủ yếu sau đây :
1. Phương pháp địa chất học
- Đây phương pháp quan trọng nhất cho kết quả sát thực nhất trong việc nghiên cứu
ĐCCT
- Tìm hiểu sự phát triểnc hiện tượng địa chất trong quá kh liên quan đến sự thành tạo
các dạng địa hình, tính chất của đất đá và quy luật phân bố sắp xếp của nó ở trong khu vực.
Trang 1/67
Địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa chất công trình - Người đăng: tran-minh-de
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Địa chất công trình 9 10 95