Ktl-icon-tai-lieu

địa chất môi trường

Được đăng lên bởi vanphuoc-august
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT

ĐỊA CHẤT
MÔI TRƯỜNG
Đặcđiểm&thànhphầncủadầukhí

GVHD:HuỳnhTiếnĐạt
SVTH:ĐoànVănPhước
MSSV: 1220510194

Nộidungchính
Tổngquan

Thànhphầncơbảncủadầukhí

Tínhchấtvậtlý

Cáckiểudầu

Tổngquan

Dầumỏnằmrãiráctrongcáclớptrầmtích=>ápsuấtdướilòngđấtcao=>dầubịđẩyr
*Dầumỏlàxácchếtcủavôsốsinhvậtcổđạiđượccácloạivikhuẩnyếmkhívàháo

angoài=>dichuyểnđếnnhiềunơiquacấutrúcrỗngxốpcủalớptrầmtích=>địađiểm

khíphânhủy.

thuậnlợidầutậptrunglạimộtchổ=>mỏdầu.

Thànhphầncơbảncủadầuthô

*Dầumỏ&khíđốtlànhữngthànhphầnthôquantrongnhấtmàloàingườicóđược,làmộttrongnhữngnguồncungcấphydrocacbonphongphúnhấttrongtựnhiên.Ngoàinh
ữngnguyêntốchínhnhưH,C,OthìdầuthôcòncócácnguyêntốN,O,Svàmộtsốkimloạikhácởdạngvilượng
*Bốntổphầnhydrocacboncơbảntrongthànhphầndầuthôlà:Parafin,Naften,Hợpchấtthơm(Aromatic)vàAcetylenngoàiracòncóresincùngAsphan

Parafin

Naften

Aromatic

NhómAcetylen

ResinvàAsphan

Tínhchấtvậtlý

*Dầuthôởdạnglỏngtrongđiềukiệnvỉasẽbịbiếnđổimạnhmẽkhiđãtrãiquacácquátrìnhbiếndổitrênbềmặt.
*Cáctínhchấtvậtlýcủadầuthườngđượcquantâmkhixemxétcácvấnđềmôitrườngtronghoạtđộngdầukhílà:màu,tínhbayhơi,tỷtrọng,độn
hớtvàđiểmcháy.

II.3.TÍNH BAY HƠI:PhụthuộclượngchấtbốcvàthànhphầnHydrocacboncótrongdầu.Khi
nhiệtđộtăngchấtbốcvàdầunhẹsẽbốchơinhanh
II.4.ĐIỂM
CHẢY:Lànhiệtđộthấpnhấtmàtạiđódầucònởthểlỏng,dướinhiệtđộnàydầuởtrạngtháiđôngđặc.Pourpointlàchỉthịvềhàmlượngsáptrongdầu,điểmchảycàngcaothìdầucàngchứanhiềusá
p.

 II.5.ĐỘNHỚT:Làkhángtínhdichuyểncủadầu.Độnhớtảnhhưởngđếnsựvậnchuyểndầubằngđ
ườngốngvaảnhhưởngđếnnăngsuấtthuhồidầutrongcáclỗkhoankhaithác.
DầucàngcónhiềuHydrocacbontrọnglượngphântửcaothìcàngnhớt.

II.6.ĐỘ SỆT:
Độsệtđượcxácđịnhbằngđiểmsệtlàđiểmnhiệtđộmàdầukhôngdichuyểnđượcmặcdùvẫnởtrạngthá
ilỏng
Điểmsệtlànhiệtđộmànơiđódầukhôngdichuyểnđược,thayđổitrongkhoảngC.Độsệttăngkhinhiệt
độgiảm.

II.7.ĐIỂM CHÁY:Làkhoảngnhiệtđộthấpnhấtmàdầutựbốccháy.

 II.1.MÀU:

Hầuhếtđàuthôđiềucótínhpháthuỳnhquang.
Thayđổimàutừđensangđỏnâuhaytừkhôngmàusangmàuvànglụchayhổphách.
Ngườitathườngdùngphươngpháphuỳnhquangthămdòdầukhí.

II.2. TỶ TRỌNG:
Daođộngtrongkhoảng0,8-0,95.Đâylàchỉsốđểđánhgiácácdạngsảnphẩm
cóthểtríchlyđược,dovậydùngđểđịnhgiádầuthô,đơnvịđolàBaumehoặclàđơnvịAPI
Đượctínhbằngcôngthứcsau:

API=

Dựavàotỉtrọngdầuthôchialàm4nhóm:
Dầurấtnhẹ: d < 0,8haylớnhơn>API
Dầunhẹ: d = 0,8 - 0,85 hay 35 Dầutrungbình: d = 0,85 - 0,95 hay 17,5 Dầunặng: d > 0,95 hay <
NhưvậydầucótrọnglượngriêngcàngbéthìđộAPIcànglớn.DầunặngkhiđộAPI ≤25
KhiđộAPI =10thìmậtđộcủanótươngđươngnướctinhkhiết(=1)

 III.CÁC KIỂU...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
ĐỊA CHẤT
MÔI TRƯỜNG
GVHD:HuỳnhTiếnĐạt
SVTH:ĐoànVănPhước
MSSV: 1220510194
Đặcđiểm&thànhphầncủadầukhí
địa chất môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
địa chất môi trường - Người đăng: vanphuoc-august
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
địa chất môi trường 9 10 132