Ktl-icon-tai-lieu

Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công XLNT Thảo Nguyên Xanh

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỊCH VỤ THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI – THẢO NGUYÊN XANH GROUP

Năm 2008 hoạt động về lĩnh vực môi trường dựa trên phương
châm“Nhân rộng hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường”,cũng chính là
tâm nguyện của Ông Nguyễn Văn Mai hiện đang là CTHĐQT kiêmTổng
Giám Đốc một trong những công ty hoạt động về lĩnh vực môi trường
hàng đầu Việt Nam đó là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo
Nguyên Xanh.
Năm 2011, được bình chọn là 1 trong 10 công ty tư vấn hàng đầu Việt
Nam về lĩnh vực tư vấn môi trường, thi công hệ thống xử lý nước
thải.
Hơn 6 năm hoạt động, đến nay Thảo Nguyên Xanh đã xây dựng thành
công thương hiệu, mở rộng khắp gồm một trụ sở chính và nhiều chi
nhánh khác ở các tỉnh, TP lớn trong cả nước.

Tổng quan nhân sự Thảo Nguyên Xanh Group

Phòng kỹ thuật – Thảo Nguyên Xanh

Hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Thảo Nguyên Xanh thực hiện các dịch vụ chính sau với tất cả
các loại hình quy mô lớn nhỏ trong cả nước:
Dịch vụ chính:
 Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải
 Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
Các loại hệ thống xử lý nước thải:
 Hệ thống cấp, thoát nước
 Hệ thống xử lý nước thải dân dụng, công
nghiệp
Hệ thống xử lý nước thải:
 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện,
 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất sắt thép,
 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất giày dép,
 Hệ thống xử lý nước thải kho xăng dầu,
 Hệ thống xử lý nước thải công nghệ Màng
MBR,
 Hệ thống xử lý nước thải ngành Thực phẩm
 Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi,
 Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm,
 Hệ thống xử lý nước thải ngành giết mổ gia súc…

Quy trình các bước thực hiện:
Chúng tôi để tiến hành thiết kế thi công một hệ thống xử lý nước thải quy mô lớn hay nhỏ cũng trải
qua các bước và quy trình như sau:
Bước 1: Khảo sát dây chuyền sản xuất và đưa ra phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế,
mặt bằng thi công và chất lượng nước đầu vào cũng như đầu ra.
Bước 2:Từ đó tính toán thiết kế bản vẽ chi tiết nhằm đạt chất lượng nước đầu ra tối ưu theo tiêu
chuẩn xả thải của Bộ Tài Nguyên Môi trường trong khi giá thành đầu tư hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến
độ.
Bước 3: Thi công công trình theo đúng bản vẽ thiết kế,tiến độ, an toàn lao động và vận hành thử
nghiệm hệ thống, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho chủ đầu tư.
Bước 4: Lên lịch bảo hành và bảo trì công trình cụ thể và rõ ràng.

Bản vẽ không gian hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
Với hơn 60 kỹ sư, thạc sỹ chuyên nghiệp được đào tạo trong và ngoài nước, chúng tôi thiết kế hệ
thống xử...
DCH V THIT K, THI CÔNG H THNG X LÝ NƯỚC THI THO NGUYÊN XANH GROUP
Năm 2008 hoạt đng v lĩnh vực môi trường da trên phương
châmNhân rộng hơn nữa ý thc bo v môi trường,cũng chính là
tâm nguyn ca Ông Nguyễn Văn Mai hiện đang là CTHĐQT kiêmTng
Giám Đốc mt trong nhng công ty hoạt động v lĩnh vực môi trường
hàng đầu Vit Nam đó là Công ty C phần Tư vấn Đầu tư Thảo
Nguyên Xanh.
Năm 2011, được bình chọn 1 trong 10 công ty vấn hàng đầu Vit
Nam v lĩnh vc vấn môi trường, thi công h thng x nước
thi.
Hơn 6 năm hoạt động, đến nay Tho Nguyên Xanh đã xây dựng thành
công thương hiệu, m rng khp gm mt tr s chính nhiu chi
nhánh khác các tnh, TP ln trong c nước.
Tng quan nhân s Tho Nguyên Xanh Group Phòng k thut Tho Nguyên Xanh
Hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Tho Nguyên Xanh thc hin các dch v chính sau vi tt c
các loi hình quy mô ln nh trong c nước:
Dch v chính:
Tư vấn, thiết kế h thng x lý nước thi
Thi công, lắp đặt h thng x lý nước thi
Các loi h thng x lý nước thi:
H thng cấp, thoát nước
H thng x lý nước thi dân dng, công
nghip
H thng x lý nước thi:
H thng x lý nước thi bnh vin,
H thng x lý nước thi sn xut st thép,
H thng x lý nước thi sn xut giày dép,
H thng x lý nước thải kho xăng dầu,
H thng x lý nước thi công ngh Màng
MBR,
H thng x lý nước thi ngành Thc phm
H thng x lý nước thải chăn nuôi,
H thng x lý nước thi dt nhum,
H thng x lý nước thi ngành giết m gia súc…
Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công XLNT Thảo Nguyên Xanh - Trang 2
Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công XLNT Thảo Nguyên Xanh - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công XLNT Thảo Nguyên Xanh 9 10 803