Ktl-icon-tai-lieu

Dicom printer manual

Được đăng lên bởi hieumai3
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DICOM Conformance Statement
Print Management Service Class
FUJI NETWORK PRINT SERVER
FN-PS551
October 2006
5th Edition

Copyright FUJIFILM Corporation, Japan

897N100094A (006-203-40)

2006.10

FUJI NETWORK PRINT SERVER FN-PS551

Revision History
Revision

5th Edition

006-203-40

Date

October, 2006

2006.10

Author

Reason for Change

The corporate name was changed.

FUJI NETWORK PRINT SERVER FN-PS551

CONTENTS
Introduction ................................................................................................................................................ 1
Implementation Model ............................................................................................................................... 1
2.1
Data Flow Diagram.......................................................................................................................................... 1
2.2
Functional Definitions of Application Entities................................................................................................. 1
2.3
Sequencing of Real World Activities ............................................................................................................... 1
3
Application Entity Specification................................................................................................................ 2
4
Association................................................................................................................................................... 3
4.1
Association Establishment Policies.................................................................................................................. 3
4.2
Association Initiation ....................................................................................................................................... 3
4.3
Association Acceptance Policy ........................................................................................................................ 3
5
Verification SOP Class (1.2.840.10008.1.1) ............................................................................................... 5
6
Basic Film Session SOP Class (1.2.840.10008.5.1.1.1).............................................................................. 6
6.1
N-CREATE ...................................................................................................................................................... 6
6.2
N-SET ................................................................
897N100094A (006-203-40) 2006.10
DICOM Conformance Statement
Print Management Service Class
FUJI NETWORK PRINT SERVER
FN-PS551
Copyright FUJIFILM Corporation, Japan
October 2006
5th Edition
Dicom printer manual - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dicom printer manual - Người đăng: hieumai3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Dicom printer manual 9 10 460