Ktl-icon-tai-lieu

Điện cơ bản

Được đăng lên bởi Dan Daoxuan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM DN-HN&GDTX - HUYỆN VŨ QUANG – TĨNH HÀ TĨNH

CHƯƠNG I.
AN TOÀN ĐIỆN
1. ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI
1.1. Khái quát.
Thực tế cho thấy khi chạm phải vật có điện áp, người có bị tai nạn hay
không là do có hoặc không có dòng điện chạy qua người.
Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như
là hủy hoại bộ phận thần kinh, làm tê liệt cơ bắp, hủy hoại cơ quan hô hấp và hệ
tuần hoàn. Nghiên cứu tác hại của dòng điện đối với cơ thể người đến nay vẫn
chưa có một thuyết nào giải thích một cách hoàn chỉnh về tác động của dòng
điện đối với cơ thể người.
Một trong những yếu tố chính gây ra tai nạn cho người là dòng điện
( dòng điện này phụ thuộc điện áp mà người chạm phải ) và đường đi của dòng
điện qua cơ thể người.
Sự tổn thương bởi dòng điện gây nên do 3 nguyên nhân sau:
- Chạm phải vật dẫn có mang điện áp:
- Chạm phải những bộ phận bằng kim loại hay vỏ thiết bị có mang điện
áp vì bị hỏng cách điện.
- Điện áp bước xuất hiện ở chỗ bị hư hỏng cách điện hay chổ dòng điện
đi vào đất.
Dòng điện có thể đi vào cơ thể người bằng mạch kín hay mạch hở như
phóng điện hồ quang. Tác hại của dòng điện gây nên và hậu quả củ nó phụ thuộc
vào độ lớn và loại dòng điện, điện trở của người, đường đi của dòng điện qua cơ
thể người cũng như thời gian tác dụng và tình trạng sức khỏe của người.
Đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về trị số dòng điện có thể gây
nguy hiểm cho người. Trường hựp chung thì dòng điện có trị số 100mA có thể
làm chết người vì còn tùy thuộc điều kiện nơi xẩy ra tai nạn và tình trạng sức
khỏe của nạn nhân. Chúng ta cũng cần chu ý đến yếu tố thời gian tác động, thời
gian tác động càng lâu càng nguy hiểm cho nạn nhân.
Tóm lại dòng điện có thể gây tác hại cho người trên 3 phương diện đó là:
nhiệt quang và kích thích.
1.2. Tác hại về nhiệt:
MD1: An Toàn điện & Đo lường điện

1

TRUNG TÂM DN-HN&GDTX - HUYỆN VŨ QUANG – TĨNH HÀ TĨNH

Khi chạm phải vật bị điện nung nóng sẽ gây bỏng nêu hoảng sợ sẽ nguy
hiểm đến tính mạng
Khi thao tác đóng cắt cầu dao, đặc biệt là dao cách li cao áp nếu làm sai
quy trình ( đóng cắt điện lúc máy biến áp đang mang tải ) dễ bị ngọn lửa phóng
vào người gây cháy bỏng.
Khi thiết bị điện hoặc lưới điện bị chạm chập, ngắn mạch sẽ có hiện tượng
phóng điện tạo nhiệt lớn có thể làm cháy bỏng người, cháy máy và đặc biệt là có
thể gây hỏa hoạn.
1.3. Tác hại về quang.
Tia hồ quang khi hàn điện, phóng điện, chạm chập … Ngoài ánh sáng mà
mắt thường có thể nhìn thấy được còn có các tia hồng ngoại, tử ngoạ...
TRUNG TÂM DN-HN&GDTX - HUYỆN VŨ QUANG – TĨNH HÀ TĨNH
CHƯƠNG I.
AN TOÀN ĐIỆN
1. ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI
1.1. Khái quát.
Thực tế cho thấy khi chạm phải vật điện áp, người bị tai nạn hay
không là do có hoặc không có dòng điện chạy qua người.
Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như
là hủy hoại bộ phận thần kinh, làm tê liệt cơ bắp, hủy hoại cơ quan hô hấp hệ
tuần hoàn. Nghiên cứu tác hại của dòng điện đối với thể ngưi đến nay vẫn
chưa một thuyết nào giải thích một cách hoàn chỉnh về tác động của dòng
điện đối với cơ thể người.
Một trong những yếu tố chính gây ra tai nạn cho người dòng điện
( dòng điện này phụ thuộc điện áp người chạm phải ) đường đi của dòng
điện qua cơ thể người.
Sự tổn thương bởi dòng điện gây nên do 3 nguyên nhân sau:
- Chạm phải vật dẫn có mang điện áp:
- Chạm phải những bộ phận bằng kim loại hay v thiết bị mang điện
áp vì bị hỏng cách điện.
- Điện áp bước xuất hiệnchỗ bịhỏng cách điện hay ch dòng điện
đi vào đất.
Dòng điện thể đi vào thể người bằng mạch kín hay mạch hở như
phóng điện hồ quang. Tác hại của dòng điện gây nên và hậu quả củ nó phụ thuộc
vào độ lớn và loại dòng điện, điện trở của người, đường đi của dòng điện qua
thể người cũng như thời gian tác dụng và tình trạng sức khỏe của người.
Đến nay vẫn nhiều ý kiến khác nhau về trị số dòng điện thể gây
nguy hiểm cho người. Trường hựp chung thì dòng điện có trị s100mA thể
làm chết người còn tùy thuộc điều kiện nơi xẩy ra tai nạn và tình trạng sức
khỏe của nạn nhân. Chúng ta cũng cần chu ý đến yếu t thời gian tác động, thời
gian tác động càng lâu càng nguy hiểm cho nạn nhân.
Tóm lại dòng điện có thể gây tác hại cho người trên 3 phương diện đó là:
nhiệt quang và kích thích.
1.2. Tác hại về nhiệt:
MD1: An Toàn điện & Đo lường điện 1
Điện cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện cơ bản - Người đăng: Dan Daoxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Điện cơ bản 9 10 755