Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Biết Tuốt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1 Yêu cầu chung của mạng điện hạ áp cấp điện cho các công trình xây dựng
-Đảm bảo tin cậy cung cấp điện theo yêu cầu của từng loại phụ tải
-Điện năng đảm bảo chất lượng tốt
-Vốn đầu tư xây dựng và chi phí kim loại màu ít nhất
-Mạng điện đơn giản , rõ rang và dễ vận hành
-Mạng điện phải đảm bảo mỹ quan và tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị
Câu 2 Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp hạ áp
Kiểu hở : lấy điện bằng 1 đường chung duy nhất

Mạng kín :là hệ tiêu thụ được cung cấp điện từ 2 phía

ưđ: đảm bảo cung cấp điện với độ tin cậy cao vì ít mất điện cả 2 phía
Nđ: khó xác định các dòng điện cung cấp cho mỗi hộ tiêu thụ từ mỗi phía và do đó rất
khó chọn và chỉnh các khí cụ điện bảo vệ mạng điện

Câu 3 Sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở dưới 5 tầng có phụ tải loại 1,2,3
Cung cấp điện lực từ 2 dây L1,L2 đồng thời, thiết bị phân nhánh vào nhà người ta
dùng 1 cầu dao chuyển đổi (3) bình thường các cầu dao (3) được đóng ở vị trí (1) và
các nhà được cáp điện từ đường dây L1L2 và dự phòng . khi sự cố trên L1 các cầu
dao điện sẽ đóng vào vị trí (2) và các nhà được cung cấp điện từ L2

Câu 4 Sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở dưới 6-9 tầng

L1 hỏng  đóng aptomat  đóng cầu sao ở vị trí số 1 sang 2
L2 hỏng  đóng aptomat đóng cầu dao từ vị trí 2 sang 1
…….

Câu 5 Các dạng sự cố thường xảy ra trong mạng điện hạ áp và các thiết bị để bảo
vệ mạng điện khỏi sự cố này ( ngắn mạch và quá tải )
Ngắn mạch là 1 hiện tượng xảy ra khi có sự tieps xúc đột xuất giữa các dây pha với
nhau hoặc giữa 1 dây pha và dây trung tính hoặc dây pha với đất
- Có các dạng ngắn mạch : ngắn mạch 3 pha , 2 pha, 1 pha
- Nguyên nhận : do sự hư hỏng cách điện giữa các pha hoặc giữa 1 pha và dây trung

tính hoặc đất hay do nối dây và thao tác nhầm hoặc do người chạm vào vật có điện
∑
- Khi xảy ra ngắn mạch , dòng điện chỉ đi 1 đoạn mạch có
trở Znm rất bé , từ
nguồn điện đế điểm ngắn mạch rồi trở lại nguồ điện
Znm<<ZptInm>>Ilv

Trị số dòng điện ngắn mạch :
U

Inm= Znm (A)
Trong đó U là điện áp đm của nguồn điện
Đối với ngắn mạch 3 pha , 2 pha thì Ud là điện áp dây , còn ngắn mạch 1 pha thì
Uf là điện áp pha
Znim là tổng trở dây dẫn từ nguồn đến điểm ngắn mạch và từ điểm ngắm mạch về
nguồn (Ω)
-Khi dòng điện ngắn mạch xảy ra Znm<< Zpt nên Inm >> Ipl nên dòng điện tăng
vọt sẽ làm hỏng cách điện hoặc hỏng thiết bị điện
Sự cố này cần khắc phục ngay , thiết bị khắc phục hợp nhất là cầu chì hoặc
aptomat

Câu 6: Nêu cách đặt dây dẫn điện trong nhà:
Có 2 cách lắp đặt:
Lắp đặt nổi: dây dẫn được đặt nổ...
Câu 1 Yêu cầu chung của mạng điện hạ áp cấp điện cho các công trình xây dựng
-Đảm bảo tin cậy cung cấp điện theo yêu cầu của từng loại phụ tải
-Điện năng đảm bảo chất lượng tốt
-Vốn đầu tư xây dựng và chi phí kim loại màu ít nhất
-Mạng điện đơn giản , rõ rang và dễ vận hành
-Mạng điện phải đảm bảo mỹ quan và tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị
Câu 2 Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp hạ áp
Kiểu hở : lấy điện bằng 1 đường chung duy nhất
Mạng kín :là hệ tiêu thụ được cung cấp điện từ 2 phía
ĐIỆN CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN CÔNG TRÌNH - Người đăng: Biết Tuốt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐIỆN CÔNG TRÌNH 9 10 169