Ktl-icon-tai-lieu

điện công trình

Được đăng lên bởi nguyenducanh580
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày yêu cầu chung của mạng điện hạ áp cung cấp điện cho công trình

xây dựng
2. Trạm biến áp nên đặt như thế nào và cách xác định vị trí đặt trạm biến áp
3. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp hạ áp
4. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở dưới 5 tầng có phụ tải loại
1,2,3
5. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở từ 9 đến 16 tầng
6. Các dạng sự cố thường xảy ra trong mạng điện hạ áp và các thiết bị để bảo
vệ mạng điện khỏi các sự cố này (ngắn mạch và quá tải)
7. Dây dẫn điện có mấy loại? Trình bày phạm vi sử dụng, nguyên tắc ký hiệu
từng loại dây. Nêu cách đặt dây dẫn điện trong nhà.
8. Cách chọn tiết diện dây dẫn của mạng điện chiếu sáng.
9. Biện pháp an toàn điện chống điện giật và chống hỏa hoạn do điện
10. Các thiết bị chống sét đánh thẳng

BÀI TẬP
Chương 1:
1. Xác định công suất tính toán
2. Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây của mạng điện hạ áp
a. Không bỏ qua điện kháng x0
b. Bỏ qua điện kháng x0

Chương 2:
3. Chọn tiết diện dây dẫn theo
a. điều kiện dòng điện liên tục cho phép
b. điều kiện tổn thất điện áp cho phép

Chương 3:
4. Tính toán tổn thất điện áp và chọn tiết diện dây dẫn của mạng điện chiếu

sáng
5. Tính toán chiếu sáng phòng theo phương pháp hệ số sử dụng

...
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày yêu cầu chung của mạng điện hạ áp cung cấp điện cho công trình
xây dựng
2. Trạm biến áp nên đặt như thế nào và cách xác định vị trí đặt trạm biến áp
3. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp hạ áp
4. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở dưới 5 tầng có phụ tải loại
1,2,3
5. Trình bày sơ đồ mạng điện cung cấp cho nhà ở từ 9 đến 16 tầng
6. Các dạng sự cố thường xảy ra trong mạng điện hạ áp và các thiết bị để bảo
vệ mạng điện khỏi các sự cố này (ngắn mạch quá tải)
7. Dây dẫn điện có mấy loại? Trình bày phạm vi sử dụng, nguyên tắc ký hiệu
từng loại dây. Nêu cách đặt dây dẫn điện trong nhà.
8. Cách chọn tiết diện dây dẫn của mạng điện chiếu sáng.
9. Biện pháp an toàn điện chống điện giật và chống hỏa hoạn do điện
10. Các thiết bị chống sét đánh thẳng
điện công trình - Trang 2
điện công trình - Người đăng: nguyenducanh580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
điện công trình 9 10 286