Ktl-icon-tai-lieu

Điện hóa học

Được đăng lên bởi hvty2010
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 11

ĐIÊN HÓA HỌC
1

Điện hóa học
10.1.Pin điện hóa
10.2.Các loại điện cực
10.3.Thế điện cực chuẩn
10.4.Chiều & hằng số cân bằng p/u
oxy hóa-khử
10.5.Sự điện phân

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
2 of
48

10.1.Pin điện hóa
1.Phản ứng oxy hóa-khử

Zn  Cu 2  Zn 2   Cu
e

Ho , KJ/mol

Zn

Cu2+

Zn2+

Cu

0

64,39

-152,4

0

H o  152,4  64,39  216,79kJ
2 e chuyển từ chất khử (Zn) sang chất oxy
hóa (Cu2+) & tỏa ra năng lượng nhiệt
HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
3 of
48

10.1.Pin điện hóa
2.Nguyên
Thực hiện
p/u oxy
p/u oxy

tắc biến hóa năng thành điện năng
riêng biệt :
hóa:
khử:

Dùng dây dẫn điện nối Zn-Cu:
“e” chuyển từ Zn sang Cu 
Dòng điện chạy từ Cu  Zn

Zn  2e  Zn 2 
Cu 2   2e  Cu

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
4 of
48

10.1.Pin điện hóa
3.Pin Zn-Cu (pin điện hóa)
Cấu tạo
Điện cực Zn
 Điện cực Cu
Dây dẫn kim loại
 Cầu nối dung dịch:
d.dịch KCl bão hòa

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
5 of
48

10.1.Pin điện hóa
3.Pin Zn-Cu (pin điện hóa)
Hoạt động của pin
Phản ứng điện cực
-Trên cực Zn (P/u oxy hoá) :
-Trên cực Cu (P/u khử ):
P/u tổng : oxy hoá –kh ử
Điện cực xảy ra p/u oxy hóa  Anot
Điện cực xảy ra p/u khử
 Catot
Chuyển dời electron : từ anot (Zn)  catot (Cu)
Sinh ra dòng điện : từ catot (Cực “+”)  anot (Cực “-”)

Zn  2e  Zn 2 

Cu 2  2e  Cu
Zn  Cu 2 Zn 2  Cu

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
6 of
48

10.1.Pin điện hóa

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
7 of
48

10.1.Pin điện hóa
3.Pin Zn-Cu (pin điện hóa)
Sức điện động của pin điện hóa
Thế hiệu
Ví dụ:
 Công hữu ích
Hoá năng  Điện năng :
n- Sồ “e” trao đổi trong p/u
F = 96.500 culong - Số Faraday
E- Sức điện động, von
Ví dụ:

E  Cu 2 Cu   Zn 2 Zn     

E  Cu 2 Cu   Zn 2 Zn ( 0,34)  ( 0.76) 1.1V
 nFE  G
Amax

G  nFE
G  nFE  2 96500 1,1  212300 J
HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
8 of
48

10.1.Pin điện hóa
3.Pin Zn-Cu (pin điện hóa)
Ký hiệu pin điện hóa

V.liệu điện cực 1 D.d điện cực 1 D.d điện cực 2 V.liệu điện cực 2

Ví dụ :
Zn ZnNO3

CuNO3

HUI© 2006

Cu

General Chemistry:

Slide
9 of
48

11.2.Các loại điện cực
1.Điện cực kim loại
2.Điện cực oxy hóa-khử
3.Điện cực hydro chuẩn

HUI© 2006

General Chemistry:

Slide
10 of
48

11.2.Các loại điện cực
1.Điện cực kim loại
Thanh Me nhúng vào
trong d.dịch muối của nó
P/u điện cực
Hòa tan
Kết tủa
Hay

Me  ne  M en 
Me( R )  M en(dd )  ne

M en(dd )  ne 

Cặp oxy hóa-khử

Me( R )

Me n  / Me

Lớp điện tích kép: ...
Chương 11
Chương 11
ĐIÊN HÓA HỌC
1
Điện hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện hóa học - Người đăng: hvty2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Điện hóa học 9 10 801