Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN NĂNG

Được đăng lên bởi khanhly
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3718 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN 1
LÝ THUYẾT CƠ SỞ
I. SẢN XUÂT ĐIỆN NĂNG.

Điện năng ngày càng phổ biến vì dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác như:
cơ, hóa, nhiệt năng… ; được sản xuất tại các trung tâm điện và được truyền tải đến hộ tiêu
thụ với hiệu suất cao. Trong quá trình sản xuất và tiêu thụ điện năng có một số đặc tính:
+ Điện năng sản xuất ra thường không tích trữ được, do đó phải có sự cân bằng giữa sản
xuất và tiêu thụ điện.
+ Các quá trình về điện xảy ra rất nhanh và nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra, vì vậy thiết bị
điện có tính tự động và đòi hỏi độ an toàn và tin cậy cao.

Hệ thống điện
Hệ thống điện gồm 3 khâu: sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện.
Nguồn điện là các nhà máy điện (nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử…) và các trạm
phát điện (diesel, mặt trời, gió…)
Tiêu thụ điện bao gồm tất cả các đối tượng sử dụng điện năng trong các lĩnh vực
kinh tế và đời sống: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông vận tải, thương
mại, dịch vụ, phục vụ sinh hoạt…
Để truyền tải điện từ nguồn phát đến các hộ tiêu thụ người ta sử dụng lưới điện. Lưới
điện bao gồm đường dây tải điện và trạm biến áp. Lưới điện nước ta hiện có nhiều cấp
điện áp: 0,4KV, 6KV, 10KV, 22KV, 35KV, 110KV, 220KV và 500KV. Một số
chuyên gia cho rằng trong tương lai lưới điện Việt nam chỉ nên tồn tại năm cấp điện áp:
0,4KV, 22KV, 110KV, 220KV và 500KV.
Có nhiều cách phân loại lưới điện:
Căn cứ vào trị số của điện áp, chia ra lưới điện siêu cao áp (500KV), lưới điện
cao áp (220KV, 110KV), lưới trung áp (35KV, 22KV, 10KV, 6KV) lưới điện hạ áp
(0,4KV).
Căn cứ vào nhiệm vụ, chia ra lưới cung cấp (500KV, 220KV, 110KV), lưới phân

phối (35KV, 22KV, 10KV, 6KV, 0,4KV).
Ngoài ra còn nhiều cách chia khác, ví dụ căn cứ vào phạm vi cấp điện, chia ra
lưới khu vực, lưới địa phương: căn cứ vào số pha, chia ra lưới một pha, hai pha, ba
pha; căn cứ vào đối tượng cấp điện chia ra lưới công nghiệp, lưới nông nghiệp, lưới
đô thị…
• Quá trình sản xuất điện năng được diễn ra như sau:
+ Nhà máy nhiệt điện sản xuất điện năng

Lò đốt nhiên
liệu

Nồi hơi

Tua bin hơi

MFĐ

+ Nhà máy thuỷ điện sản xuất điện năng:

Thác nước

Tua Bin
Nước

MFĐ

Ngoài ra còn có các nhà máy năng lượng dùng sức gió, năng lượng hạt nhân, năng lượng
mặt trời......
II. MÁY BIẾN ÁP.

1. Khái niệm
- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần
số của nó.
2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

a. Cấu tạo:

- Gồm có hai cuộn dây : cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. Lõi biến áp
gồm nhiều lá sắt mỏ...
PHẦN 1
LÝ THUYẾT CƠ SỞ
I. SẢN XUÂT ĐIỆN NĂNG.
Điện năng ngày càng phổ biến vì dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác như:
cơ, hóa, nhiệt năng… ; được sản xuất tại các trung tâm điện và được truyền tải đến hộ tiêu
thụ với hiệu suất cao. Trong quá trình sản xuất và tiêu thụ điện năng có một số đặc tính:
+ Điện năng sản xuất ra thường không tích trữ được, do đó phải sự cân bằng giữa sản
xuất và tiêu thụ điện.
+ Các quá trình về điện xảy ra rất nhanh và nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra, vì vậy thiết bị
điện có tính tự động và đòi hỏi độ an toàn và tin cậy cao.
Hệ thống điện
Hệ thống điện gồm 3 khâu: sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện.
Nguồn điện các nhà máy điện (nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử…) các trạm
phát điện (diesel, mặt trời, gió…)
Tiêu thụ điện bao gồm tất cả các đối tượng sử dụng điện năng trong các lĩnh vực
kinh tế và đời sống: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông vận tải, thương
mại, dịch vụ, phục vụ sinh hoạt…
Đtruyền tải điện từ nguồn phát đến các hộ tiêu thụ người ta sử dụng lưới điện. Lưới
điện bao gồm đường dây tải điện và trạm biến áp. ới điện nước ta hiện nhiều cấp
điện áp: 0,4KV, 6KV, 10KV, 22KV, 35KV, 110KV, 220KV và 500KV. Một số
chuyên gia cho rằng trong tương lai lưới điện Việt nam chỉ nên tồn tại năm cấp điện áp:
0,4KV, 22KV, 110KV, 220KV và 500KV.
Có nhiều cách phân loại lưới điện:
Căn cứ vào trị scủa điện áp, chia ra lưới điện siêu cao áp (500KV), lưới điện
cao áp (220KV, 110KV), lưới trung áp (35KV, 22KV, 10KV, 6KV) lưới điện hạ áp
(0,4KV).
Căn cứ o nhiệm vụ, chia ra lưới cung cấp (500KV, 220KV, 110KV), lưới phân
ĐIỆN NĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN NĂNG - Người đăng: khanhly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐIỆN NĂNG 9 10 748