Ktl-icon-tai-lieu

điện tử

Được đăng lên bởi Gió Phiêu Du
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ứng dụng của SCR:
1.1. Khảo sát tính đóng mở của SCR:
-Khi S1 đóng, S2 ở mức thấp, Q1 tắt, SCR cũng tắt, nên
các đèn LP1, LP2 không sáng.
- Khi S1 đóng, S2 ở mức cao, Q1 dẫn, đèn LP1 sáng, lúc
này cực cổng của SCR được kích, SCR dẫn, đèn LP 2
sáng.
- Khi S1 đóng, S2 trở lại mức thấp, Q1 ngắt, đèn LP1 tắt.
Cực cổng của SCR ngắt điện, nhưng do có tính tự giữ
nên SCR vẫn ở trạng thái dẫn điện, đèn LP2 sáng.
- Khi S1 mở, S2 ở mức thấp, và khi S1 trở lại đóng
mạch, lúc này cả Q1 và SCR đều tắt nên đèn LP1 và LP2
1

1.2. Mạch Acquy tự nạp:
Đây là mạch nạp acquy tự động dùng cho loại acquy
12v. SCR1 khi có xung kích sẽ dẫn, mức dẫn tùy thuộc vào
độ dẫn của SCR2, vì vậy VR1 làm nhiệm vụ điều chỉnh
mức độ của dòng nạp theo ý muốn cho qua SCR1. VR2
điều chỉnh mức cần nạp cho acquy. Khi điều chỉnh VR 1
điện áp được phân áp qua R1, VR1, D1 kích cho SCR1 làm
việc, lúc này acquy tự nạp. Khi điện áp acquy tăng đến
mức làm cho Dz dẫn kích cho SCR2 dẫn, lúc đó SCR1 sẽ
ngắt dòng điện không còn nạp cho acquy nữa(khi acquy
đầy), mức dẫn của SCR2 do ta đặt theo ý muốn, D2 bảo vệ
mạch khi mắc ngược acquy.

2

1.3. Mạch Acquy nạp đầy tự động ngắt:
Khi bình đã yếu, sức điện động giảm, điện áp sụt ở
mức cho phép, lúc này có dòng chạy qua R2, D3 kích cho
SCR1 dẫn, dòng nạp từ đầu dương nguồn qua SCR1 nạp
cho bình ăcquy.
Khi bình đã được nạp đầy, đồng thời tụ C1 cũng
được nạp đầy đủ mức làm thông diode D4 kích cho SCR2
dẫn, làm giảm áp trên cực khiển của SCR1 làm cho SCR1
ngưng dẫn, ngắt bình ăcquy ra khỏi nguồn điện. Dùng
chiết áp VR1 để điều chỉnh chế độ làm việc.

3

1.4. Mạch nắn điện trực tiếp 220Vac ra 12Vdc không
biến áp:
Tụ C1 có dung lượng lớn, tích điện ở nửa bán kỳ
dương hoặc âm của điện áp AC, SCR được điều khiển
bởi Q1, điện áp trên Q1 được đặt trực tiếp từ nguồn qua
R1, R2, D1. Cực C của Q1 được nối với cực G của SCR,
cực E của Q1 mắc với diode zener ổn áp ở 11v. Cực B
của Q1 qua R3 nối với cực dương của tụ C1.
Như vậy ta thấy SCR sẽ có điện áp phân cực dương
chỉ trong trường hợp mà điện áp trên C1 thấp hơn
11,6v(11,7v) lúc này Q1 dẫn kích vào cực khiển của
SCR làm cho SCR dẫn có điện áp ra. Còn nếu điện áp
trên tụ tới 12v thì Q1 sẽ ngắt, dòng điện sẽ giảm, không
4

1.5. Mô phỏng:

5

2. Ứng dụng của DIAC:

- Ở bán kỳ dương, tụ C nạp điện đến trị số VBO thì DIAC dẫn, tạo
dòng kích cho Triac. Hết bán kỳ dương Triac tạm ngưng.
- Đến bán kỳ âm, tụ C nạp điện theo chiều ngược lại đến điện áp
–VBO, thì DIAC lại dẫn kích cho Triac dẫn điện.
- Ta thay đổi giá trị VR đ...
1
1.1. Khảo sát tính đóng mở của SCR:
-
Khi S
1
đóng, S
2
mức thấp, Q
1
tắt, SCR cũng tắt, nên
các đèn LP
1
, LP
2
không sáng.
-
Khi S
1
đóng, S
2
mức cao, Q
1
dẫn, đèn LP
1
sáng, lúc
này cực cổng của SCR được ch, SCR dẫn, đèn LP
2
sáng.
-
Khi S
1
đóng, S
2
trở lại mức thấp, Q
1
ngắt, đèn LP
1
tắt.
Cực cổng của SCR ngắt điện, nhưng do tính tự giữ
nên SCR vẫn ở trạng thái dẫn điện, đèn LP
2
sáng.
-
Khi S
1
mở, S
2
mức thấp, và khi S
1
trở lại đóng
mạch, lúc này cả Q
1
và SCR đều tắt nên đèn LP
1
và LP
2
không sáng.
1. Ứng dụng của SCR:
điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử - Người đăng: Gió Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
điện tử 9 10 388