Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử căn bản

Được đăng lên bởi promotsach
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình điện tử căn bản

Trương Minh Tới

CHƯƠNG I :

CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
VÀ DỤNG CỤ ĐO
BÀI 1 : ĐIỆN

TRỞ

I/ Điện trở
Điện trở là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một vật thể dẫn
điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ
dòng điện đi qua nó:

trong đó:
U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).
I : là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ămpe (A).
R : là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω

II/ cấu tạo điện trở
Điện trở có các loại cơ bản : điện trở không phải dây quấn và điện trở dây quấn , điện
trở nhiệt …
1. Điện trở không phải dây quấn
Điện trở thường làm bằng hỗn hợp than hoặc kim loại
trộn với chất kết dính rồi đem ép lại , vỏ được phủ lớp
sơn than hay hỗn hợp kim loại trên một lõi sứ . Hai đầu
có dây ra .
Điện trở không phải dây quấn có hai loại : trị số cố định
và trị số biến đổi (chiết áp)
2. Điện trở dây quấn
Điện trở dây quấn có lõi bằng sứ và dây quấn là loại
hợp kim có điện trở lớn (nicron,mangnin…)hai đầu
cũng có dây dẫn và bên ngoài thường được bọc
bằng một lớp nien ailicát để bảo vệ .
Điện trở dây quấn có hai loại : trị số cố định và chiết
áp dây quấn .
3. Điện trở nhiệt
Có hai loại :
- Hệ số nhiệt dương khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng .
- Hệ số nhiệt âm khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm .
Các loại này thường dùng trong các mạch làm việc ổn định với nhiệt độ như mạch
khuếch đại công suất âm tầng .

III/ Những thông số cơ bản của điện trở
1. Điện trở danh định
Trên điện trở không ghi giá trị thực của điện trở mà chỉ ghi giá trị gần đúng , làm
tròn , đó là điện trở danh định .
Đơn vị điện trở : ôm(Ω),kilôôm(KΩ),mêgaôm(MΩ),gigaôm(GΩ)
1GΩ = 1000 MΩ =1000.000 KΩ = 1000.000.000 Ω
Trang - 1 -

Giáo trình điện tử căn bản

Trương Minh Tới

2. Sai số
Điện trở danh định không hoàn toàn đúng mà có sai số . Sai số tính theo phần trăm
(%) và chia thành ba cấp chính xác : cấp I có sai số +-5% , cấp II là +-10% , cấp
III là +-20%.
3. Công suất định mức
Công suất định mức là công suất tổn hao lơn nhất mà điện trở chịu được một thời
gian dài làm việc mà không ảnh hưởng đến trị số của điện trở .
4. Hệ số nhiệt của điện trở
Khi nhiệt độ làm việc thay đổi thì trị số điện trở cũng thay đổi . Sự thay đổi trị số
tương đối khi nhiệt độ thay đổi 1°C gọi là hệ số nhiệt của điện trở . Khi tăng 1°C
trị số tăng khoảng 0.2%( trừ loại điện trở nhiệt)

III/ Kí hiệu và ghi nhãn điện trở
1. Kí hiệu : R
2. Ghi nhãn :
- Điện trở ghi b...
Giáo trình điện tử căn bản Trương Minh Tới
Trang - 1 -
CHƯƠNG I :
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
VÀ DỤNG CỤ ĐO
BÀI 1 : ĐIỆN TRỞ
I/ Điện trở
Điện trởđại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một vật thể dẫn
điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ
dòng điện đi qua nó:
trong đó:
U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).
I : là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ămpe (A).
R : là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm
II/ cấu tạo điện trở
Điện trở có các loại cơ bản : điện trở không phải dây quấn và điện trở dây quấn , điện
trở nhiệt …
1. Điện trở không phải dây quấn
Điện trở thường làm bằng hỗn hợp than hoặc kim loại
trộn với chất kết dính rồi đem ép lại , vỏ được phủ lớp
sơn than hay hỗn hợp kim loại trên một lõi sứ . Hai đầu
có dây ra .
Điện trở không phải dây quấn có hai loại : trị số cố định
và trị số biến đổi (chiết áp)
2. Điện trở dây quấn
Điện trở dây quấn có lõi bằng sứ và dây quấn là loại
hợp kim có điện trở lớn (nicron,mangnin…)hai đầu
cũng có dây dẫn và bên ngoài thường được bọc
bằng một lớp nien ailicát để bảo vệ .
Điện trở dây quấn có hai loại : trị số cố định và chiết
áp dây quấn .
3. Điện trở nhiệt
Có hai loại :
- Hệ số nhiệt dương khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng .
- Hệ số nhiệt âm khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm .
Các loại này thường dùng trong các mạch làm việc ổn định với nhiệt độ như mạch
khuếch đại công suất âm tầng .
III/ Những thông số cơ bản của điện trở
1. Điện trở danh định
Trên điện trở không ghi giá trị thực của điện trở mà chỉ ghi giá trị gần đúng , làm
tròn , đó là điện trở danh định .
Đơn vị điện trở : ôm(Ω),kilôôm(KΩ),mêgaôm(MΩ),gigaôm(GΩ)
1GΩ = 1000 MΩ =1000.000 KΩ = 1000.000.000 Ω
Điện tử căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử căn bản - Người đăng: promotsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Điện tử căn bản 9 10 858