Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi phamvahiep
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG III : BỘ CHỈNH LƯU – RECTIFIEL]

CHƯƠNG III
BỘ CHỈNNH LƯU – RECTIFIEL
I.
1.

Tổng quát
Chức năng : Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều

2.

Ứng dụng :
- Truyền động điện (Động cơ DC)
- Nguồn cho mạch kích từ máy phát điện
- Nguồn cho mạch kích từ động cơ DC, đồng bộ
- Dùng cho thiết bị hàn điện một chiều, mạ kim loại, nạp ác quy
- Dùng biến đổi thành dạng một chiều và truyền tải
- Dùng cho phương tiện giao thông công cộng

3.
a.

b.

c.

Phân loại:
Dạng điều khiển
- Điều khiển hoàn toàn (Thyristor)
- Điều khiển bán phần ( Thyristor – diode)
- Không điều khiển
Dạng mạch :
- Dạng mạch tia
- Dạng mạch cầu
- Dạng ghép nối tiếp, song song
- Dạng chỉnh lưu kép
Số pha :
- Một pha
- Ba pha
- Nhiều pha

Hình 3.1 Bộ chỉnh lưu tia 1 pha bán phần không điều khiển

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

Page 65

TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG III : BỘ CHỈNH LƯU – RECTIFIEL]

Hình 3.1 Bộ chỉnh lưu tia 1 pha toàn phần không điều khiển

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

Page 66

TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG III : BỘ CHỈNH LƯU – RECTIFIEL]

II . BỘ CHỈNH LƯU TIA 3 PHA KHÔNG ĐIỀU KHIỂN
1.

Sơ đồ:
-

id
iD1
UD1

iD2
D1 UD2

iD3
D2 UD3

D3

R

L
UA

UB

Ud

-

UC

Nguồn xoay chiều 3 pha:
u A = U m sin ωt
2π
u B = U m sin(ωt −
)
3
2π
u C = U m sin(ωt +
)
3
Linh kiện bán dẫn: 3 diode công suất
D1 ,D2 , D3
Tải một chiều dạng tổng quát RLE

E

 

2.

Ký hiệu:
- Dòng tức thời qua linh kiện diodes công suất iD1,iD2, iD3
- Điện áp trên linh kiện diodes công suất uD1 , uD2 , uD3
- Điện áp và dòng điện tải ud ,id
- Trị trung bình điện áp, dòng điện tải Ud ,Id
- Trị hiệu dụng áp pha nguồn U
- Trị hiệu dụng dòng điện nguồn I1
- Biên độ điện áp pha nguồn Um
3. Giả thiết:
- Nguồn áp lý tưởng : nguồn xoay chiều ba pha cân bằng, đối xứng điện trở trong của
nguồn bằng không.
- Các linh kiện bán dẫn lý tưởng: điện áp trên linh kiện khi dẫn bằng 0.
- Tải L đủ lớn để dòng tải phẳng và liên tục.
- Mạch ở trạng thái xác lập.
4. Phân tích: Tại mỗi thời điểm chỉ có một linh kiện diode dẫn điện.
a. Xác định khoảng đóng ngắt khoá diodes.
- Để phân tích trình tự đóng ngắt các khoá diode ta dùng phép chứng minh phản chứng.
Xét trong khoảng [π/6÷5π/6]:
Giả sử D2 dẫn và D1, D3 ngắt ta có u D 2 = 0 ; u D1 < 0 ; u D 3 < 0
- Xét mạch điện uA, uD1, uD2, uB theo định luật Kirshop
u D1 − u D 2 + u B − u A = 0
u D 2 = 0 ⇒ u D1 = u A − u B
- Trên giản đồ trong khoảng [π/6÷5π/6] ta thấy u D1 = u A − u B > 0 tức là D1 dẫn trong khoảng
này, điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vậy D2 không thể d...
TS. LÊ MINHPHƯƠNG
[CHƯƠNG III : B CHNH LƯU – RECTIFIEL]
BÀI GING ĐIN T CÔNG SUÂT Page 65
CHƯƠNG III
B CHNNH LƯU – RECTIFIEL
I. Tng quát
1. Chc năng : Biến đổi dòng đin xoay chiu thành dòng mt chiu
2. ng dng :
- Truyn động đin (Động cơ DC)
- Ngun cho mch kích t máy phát đin
- Ngun cho mch kích t động cơ DC, đồng b
- Dùng cho thiết b hàn đin mt chiu, m kim loi, np ác quy
- Dùng biến đổi thành dng mt chiu và truyn ti
- Dùng cho phương tin giao thông công cng
3. Phân loi:
a. Dng đ
iu khin
- Điu khin hoàn toàn (Thyristor)
- Điu khin bán phn ( Thyristor – diode)
- Không điu khin
b. Dng mch :
- Dng mch tia
- Dng mch cu
- Dng ghép ni tiếp, song song
- Dng chnh lưu kép
c. S pha :
- Mt pha
- Ba pha
- Nhiu pha
Hình 3.1 B chnh lưu tia 1 pha bán phn không điu khin
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: phamvahiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 707