Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất

Được đăng lên bởi Vinh Thiều
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn,
các thiết bị biến đổi điện năng dùng các linh kiện bán dẫn công suất đã được sử
dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng
cao của xã hội. Trong thực tế sử dụng điện năng ta cần thay đổi tần số của nguồn
cung cấp, các bộ biến tần được sử dụng rộng rãi trong truyền động điện, trong các
thiết bị đốt nóng bằng cảm ứng, trong thiết bị chiếu sáng... Bộ nghịch lưu là bộ
biến tần gián tiếp biến đổi một chiều thành xoay chiều có ứng dụng rất lớn trong
thực tế như trong các hệ truyền động máy bay, tầu thuỷ, xe lửa...
Trong thời gian học tập và nghiên cứu, được học tập và nghiên cứu môn
Điện tử công suất và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực của hệ thống sản xuất
hiện đại. Vì vậy để có thể nắm vững phần lý thuyết và áp dụng kiến thức đó vào
trong thực tế, chúng em được nhận bài tập lớn môn học với đề tài: “Thiết kế va
chế tạo mạch nghịch lưu áp một pha”. Với đề tài được giao, chúng em đã vận
dụng kiến thức của mình để tìm hiểu và nghiên cứu lý thuyết, đặc biệt chúng em
tìm hiểu sâu vào tính toán thiết kế phục vụ cho việc hoàn thiện sản phẩm.
Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy NGUYỄN ĐỨC QUANG
cùng với sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong nhóm chúng em đã hoàn
thành xong bài tập lớn của mình. Tuy nhiên do thời gian và kiến thức còn hạn chế
nên không tránh khỏi thiếu sót khi thực hiện bài tập này này. Vì vậy chúng em rất
mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đánh giá, góp ý của thầy cô giáo, cùng bạn bè để
đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm
ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện bài tập nhóm 12:Trần văn Tiến(msv:1231040158),
Nguyễn văn Triều,Lê văn Toan,Lê quốc Toàn,Vũ văn Trung,Phạm văn Trường.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn,
các thiết bị biến đổi điện năng dùng các linh kiện bán dẫn công suất đã được sử
dụng nhiều trong công nghiệp đời sống nhằm đáp ng các nhu cầu ngày càng
cao của hội. Trong thực tế sử dụng điện năng ta cần thay đổi tần s của nguồn
cung cấp, các bbiến tần được sử dụng rộng rãi trong truyền động điện, trong các
thiết bị đốt nóng bằng cảm ứng, trong thiết bị chiếu sáng... Bộ nghịch lưu bộ
biến tần gián tiếp biến đổi một chiều thành xoay chiều ứng dụng rất lớn trong
thực tế như trong các hệ truyền động máy bay, tầu thuỷ, xe lửa...
Trong thời gian học tập nghiên cứu, được học tập nghiên cứu môn
Điện tử công suất ứng dụng của trong các lĩnh vực của hệ thống sản xuất
hiện đại. vậy để có thể nắm vững phần lý thuyết và áp dụng kiến thức đó vào
trong thực tế, chúng em được nhậni tập lớn môn học với đtài: 
”. Với đề tài được giao, chúng em đã vận
dụng kiến thức của mình để tìm hiểu và nghiên cứu thuyết, đặc biệt chúng em
tìm hiểu sâu vào tính toán thiết kế phục vụ cho việc hoàn thiện sản phẩm.
Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy !"#$%&
cùng với sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong nhóm chúng em đã hoàn
thành xong bài tập lớn của mình. Tuy nhiên do thời gian và kiến thức còn hạn chế
nên không tránh khỏi thiếu sót khi thực hiện bài tập này này. Vì vậy chúng em rất
mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đánh giá, góp ý của thầy cô giáo, cùng bạn bè đ
đề tài được hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm
ơn!
điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử công suất - Người đăng: Vinh Thiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
điện tử công suất 9 10 722