Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất

Được đăng lên bởi cusuper03
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2915 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƯƠNG 5

NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN
TẦN

GIẢNG VIÊN:
THS. PHẠM THẾ DUY
ĐIỆN THOẠI/EMAIL:
0903661501 DUYPT@PTITHCM.EDU.VN
BỘ MÔN:
ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
HỌC KỲ/NĂM BIÊN SOẠN: 02/2010

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
NỘI DUNG CHƯƠNG 5

5.1. Giới thiệu chung
5.2. Phân loại nghịch lưu
5.3. Nghịch lưu dòng
5.4. Nghịch lưu áp
5.5. Nghịch cộng hưởng
5.6. Biến tầnGIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 2

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
5.1 GIỚI THIỆU CHUNG
• Nghịch lưu là bộ biến đổi điện một chiều ra xoay chiều với
điện áp và tần số đầu ra có thể thay đổi cung cấp cho các
tải xoay chiều.
• Nghịch lưu là bộ biến đổi điện một chiều ra xoay chiều với
điện áp và tần số đầu ra có thể thay đổi cung cấp cho các
tải xoay chiều:
– Đầu ra tần số công nghiệp (nhỏ hơn 400 Hz) không đổi: UPS, các
bộ đổi tần cho các thiết bị đặc biệt.
– Đầu ra tần số công nghiệp thay đổi: điều khiển tốc độ động cơ AC
– Đầu ra trung tần hay cao tần: lò nhiệt cao tần, biến áp cao tần.

• Các sơ đồ nghịch lưu hoạt động rất khác nhau, có thể có
cùng mạch động lực nhưng điều khiển khác nhau cũng
tạo thành các tính chất khác nhau.


GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 3

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
5.2. PHÂN LOẠI NGHỊCH LƯU

• Nghịch lưu song song và nối tiếp
– Sử dụng SCR đóng ngắt và có tụ điện để tắt
SCR.
– Bao gồm nghịch lưu nối tiếp và nghịch lưu
song song sơ đồ cầu và sơ đồ biến áp có
điểm giữa

• Nghịch lưu nguồn dòng và nguồn áp
– Nghịch lưu nguồn dòng
– Nghịch lưu nguồn áp


GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 4

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Nghịch lưu song song sơ đồ cầu

Khi SCR1 và SCR4 dẫn tụ C được nạp điện áp với cực tính
như hình vẽ, nên khi kích dẫn SCR2 và SCR3 điện áp trên
tụ sẽ làm tắt SCR1 và SCR4. Tương tự cho SCR2 và
SCR3.


GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 5

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Nghịch lưu áp song song biến áp điểm giữa
• Các SCR1 và 2 lần lược được kích dẫn cấp dòng qua
lần lượt hai nửa sơ cấp biến áp tạo ra điện áp xoay
chiều bên thứ cấp biến áp
• Khi một SCR dẫn sẽ tạo r...
GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
ĐIỆN THOẠI/EMAIL: 0903661501 DUYPT@PTITHCM.EDU.VN
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LTÍN HIỆU
HỌC KỲ/NĂM BIÊN SOẠN: 02/2010
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CHƯƠNG 5
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN
TẦN
điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử công suất - Người đăng: cusuper03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
điện tử công suất 9 10 3