Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử số

Được đăng lên bởi maivantruong26101993-gmail-com
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 7145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐIỆN TỬ SỐ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐIỆN TỬ SỐ

Biên soạn :

ThS. TRẦN THỊ THÚY HÀ

LỜI GIỚI THIỆU
Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ tiếp tục đợc
ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật
cũng như đời sống xã hội.
Việc xử lý tín hiệu trong các thiết bị điện tử hiện đại đều dựa trên cơ sở nguyên lý số. Bởi
vậy việc hiểu sâu sắc về điện tử số là điều không thể thiếu được đối với kỹ sư điện tử hiện nay.
Nhu cầu hiểu biết về kỹ thuật số không phải chỉ riêng đối với các kỹ sư điện tử mà còn đối với
nhiều cán bộ kỹ thuật chuyên ngành khác có sử dụng các thiết bị điện tử.
Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản trong các mạch điện tử số kết
hợp với các mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về cổng điện tử số, các phương pháp
phân tích và thiết kế mạch logic cơ bản.
Tài liệu bao gồm các kiến thức cơ bản về mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ
hợp, các trigơ, mạch logic tuần tự, các mạch phát xung và tạo dạng xung, các bộ nhớ thông dụng.
Đặc biệt là trong tài liệu này có bổ xung thêm phần logic lập trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng
VHDL. Đây là ngôn ngữ phổ biến hiện nay dùng để tạo mô hình cho các hệ thống kỹ thuật số. Tất
cả gồm 9 chương. Trước và sau mỗi chương đều có phần giới thiệu và phần tóm tắt để giúp người
học dễ nắm bắt kiến thức hơn. Các câu hỏi ôn tập để người học kiểm tra mức độ nắm kiến thức
sau khi học mỗi chương. Trên cơ sở các kiến thức căn bản, tài liệu đã cố gắng tiếp cận các vấn đề
hiện đại, đồng thời liên hệ với thực tế kỹ thuật.
Tài liệu gồm có 9 chương được bố cục như sau:
Chương 1: Hệ đếm
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS
Chương 4: Mạch logic tổ hợp.
Chương 5: Mạch logic tuần tự.
Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung.
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn.
Chương 8: Logic lập trình.
Chương 9 : Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL.
Do thời gian có hạn nên tài liệu này không tránh khỏi thiếu sót, rất mong người đọc góp ý.
Các ý kiến xin gửi về Khoa Kỹ thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.
Xin trân trọng cảm ơn.

1

Chương 1: Hệ đếm

CHƯƠNG 1: HỆ ĐẾM
GIỚI THIỆU
Khi nói đến số đếm, người ta thường nghĩ ngay đến hệ thập phân với 10 chữ số được ký
hiệu từ 0 đến 9. Máy tính hiện đại không sử dụng số thập phân, t...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
ĐIN T S
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Điện tử số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử số - Người đăng: maivantruong26101993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Điện tử số 9 10 188