Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế PSK

Được đăng lên bởi mytran1325
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Data in

1.5
1
0.5
0
-0.5

0

100

200

300

400

500

600

400

500

600

400

500

600

PSK modulation
1
0
-1
0

100

200

300
PSK demodulation,Data out

1
0
-1
0

100

200

300

...
0 100 200 300 400 500 600
-0.5
0
0.5
1
1.5
Data in
0 100 200 300 400 500 600
-1
0
1
PSK modulation
0 100 200 300 400 500 600
-1
0
1
PSK demodulation,Data out
Điều chế PSK - Người đăng: mytran1325
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Điều chế PSK 9 10 362