Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế rộng xung PMW

Được đăng lên bởi buitienbovn01
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các Kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM)
I. Bộ nghịch lưu nguồn áp - Voltage Source Inverter (VSI)
A. VSI sáu bước (Six-Step) - điều chế 180o
B. VSI điều chế độ rộng xung (Pulse-Width Modulated)

II. Các phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM Methods)
A. Sine PWM
B. Hysteresis (Bang-bang)
C. Điều chế vectơ không gian (Space Vector PWM)

III. Tài liệu đọc thêm

GV: Ths. Hà Xuân Hòa - Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (1)
Bộ nghịch lưu nguồn áp ba pha điều chế sau bước

Động cơ xoay chiều

H. 1 Bộ nghịch lưu nguồn áp ba pha.

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (2)
Các tín hiệu điều khiển van, trình tự chuyển mạch và các điện áp pha so với
trung tính một chiều N:

H. 2 Dạng sóng các tín hiệu điều khiển van, trình tự chuyển mạch và các điện áp pha
của bộ nghịch lưu nguồn áp sáu bước.

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (3)
Trình tự chuyển mạch:
561 (V1) → 612 (V2) → 123 (V3) → 234 (V4) → 345 (V5) → 456 (V6) → 561 (V1)
Trong đó, 561 có nghĩĩa là S5, S6 và S1 dẫn/mở/on

H. 3 Sáu vectơ điện áp của bộ nghịch lưu áp sáu bước.

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (4)
Các điện áp dây (Vab, Vbc, Vca) và các điện áp pha (Van, Vbn, Vcn)
Các điện áp dây
Vab = VaN - VbN
Vbc = VbN - VcN
Vca = VcN - VaN

Các điện áp pha
Van = 2/3VaN - 1/3VbN - 1/3VcN
Vbn = -1/3VaN + 2/3VbN - 1/3VcN
Vcn = -1/3VaN - 1/3VbN + 2/3VcN

H. 4 Dạng sóng các điện áp pha và điện áp dây của bộ
nghịch lưu nguồn áp điều chế sáu bước.

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (5)
Biên độ điện áp dây (Vab, Vbc, Vca)
Thành phần tần số cơ bản - bậc 1 (Vab)1

(Vab )1 (rms) =

3 4 Vdc
6
=
Vdc ≈ 0.78Vdc
π
2π 2

Các thành phần tần số hài bậc h (Vab)h
: biên độ của các hài tỷ lệ nghịch với bậc của hài đó

(Vab )h (rms) =

0.78
Vdc
h

trong do, h = 6n ± 1 (n = 1, 2, 3,.....)

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
A. Six-Step VSI (6)
Đặc điểm của VSI điều chế sáu bước:
Dạng sóng điện áp pha thể hiện rõ “sáu bước”; vì vậy gọi là điều chế sáu
bước.
Mỗi van trong VSI dẫn liên tục trong 180o ; vì vậy cũ
ũng gọi là điều chế 180o.
Không có các hài bậc ba và bội số bậc ba của điện áp pha và dây và tương
tự với các dòng điện hài bậc ba và bội bậc ba.

Điện áp ra của bộ nghịch lưu ba này chỉ có thể điều khiển bằng cách thay
đổi điện áp một chiều đầu vào “DC-link” (Vdc)

I. Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSI)
B. VSI điều chế độ rộng xung PWM (1)
Mục đích áp dụng PWM
Điều khiển điện áp đầu ra bộ nghịch lưu
Giảm các hài

Nhược điểm khi áp dụn...
Các Kthut điu chế độ rng xung (PWM)
GV: Ths. Hà Xuân Hòa - Bmôn Thiết bị điện - Điện t
I. Bnghch lưu ngun áp - Voltage Source Inverter (VSI)
A. VSI sáu bước (Six-Step) - điều chế 180
o
B. VSI điu chế độ rng xung (Pulse-Width Modulated)
II. Các phương pháp điu chế đrng xung (PWM Methods)
A. Sine PWM
B. Hysteresis (Bang-bang)
C. Điu chế vectơ không gian (Space Vector PWM)
III. Tài li
u đ
c thêm
Điều chế rộng xung PMW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chế rộng xung PMW - Người đăng: buitienbovn01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Điều chế rộng xung PMW 9 10 297