Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh điện áp xoay chiều động cơ không đồng bộ ba pha

Được đăng lên bởi Duong Hai Ninh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề tài: " Hệ truyền động điều
chỉnh điện áp xoay chiều và
động cơ không đồng bộ 3 pha "

GVHD: TH.S HOÀNG DUY KHANG 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TĐĐ

Lời nói đầu
Truyền động điện có nhiệm vụ thực hiện các công đoạn cuối cùng của một công
nghệ sản xuất. Đặc biệt trong dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, truyền động điện
đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm. Vì vậy các
hệ truyền động điện luôn đƣợc quan tâm nghiên cứu và nâng cao và chất lƣợng để đáp
ƣng các yêu cầu công nghệ mới với mức độ tự động hóa cao.
Ngày nay do ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật điện tử , tin học, các hệ truyền
động điện đƣợc phát triển và có sự thay đổi đáng kể. Đặc biệt do công nghệ phát triển của
các thiết bị điện tử công suất ngày càng hoàn thiện nên các bộ biến đổi điện tử công
suẩttong hệ truyền động điện không ngừng đáp ứng đƣợc độ tác động nhanh, độ chính xác
cao mà còn góp phần giảm kích thƣớc và hạ giá thành sản phẩm.
Hôm nay nhóm em xin giới thiệu với thầy giáo và các bạn một cách tổng quát nhất
về hệ truyền động điều chỉnh điện áp xoay chiều - động cơ KĐB 3 pha.
Đề tài 19:
Xây dựng hệ truyền động điều chỉnh điện áp xoay chiều - động cơ KĐB 3 pha:
Cho động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn có số liệu: Pđm=12Kw;Y-380V; fđm=50Hz;
=0,85; nđm= 1420v/ph; cosđm=0,8
1.Khái quát chung về hệ điều áp XC - động cơ KĐB 3 pha.
2.Tính chọn mạch lực, mạch điều khiển, thiết bị bảo vệ.
3.Lắp ghép sơ đồ trọn bộ (mạch lực và mạch điều khiển)
4.Phân tích hoạt động của hệ
5.Giới thiệu ứng dụng trong công nghiệp.

SVTH: TRƢƠNG VĂN LINH – Lớp Đ2-K4
NGUYỄN HỮU LINH

Trang : 1

GVHD: TH.S HOÀNG DUY KHANG 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TĐĐ

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU
BA PHA
I. BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU BA PHA:
1. Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều gọi tắt là điều áp xoay chiều thực hiện biến đổi
điện áp xoay chiều về độ lớn và dạng sóng nhƣng tần số f không đổi.
Điều áp xoay chiều thƣờng ứng dụng trong điều khiển chiếu sáng và đốt nóng,
trong khởi động mềm và điều chỉnh tốc độ quạt gió máy bơm...
2. Để điều chỉnh điện áp 3 pha có thể dùng 3 sơ đồ:
- Điều áp 3 pha với 6 Thyristor nối thành nhóm Thyristor song song ngƣợc liên hệ
giữa nguồn và tải. Sơ đồ này có nhiều phƣơng án khác nhau.
- Nốt tam giác 3 bộ điều áp 1 pha.
- Nối hỗn hợp 3 Thyristor và 3 điốt .
Bộ điều áp 3 pha đƣợc tạo nên từ 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 Thyristor nối song song
ngƣợc : TA, TA’ ; TB , TB’ ; TC , TC’. Gọi vA , vB , vC là các điện áp pha hình sin.
2
2
vA = vm sin  ; vb = vm sin(  ) ; vC =...
Đề tài: " Hệ truyền động điều
chỉnh điện áp xoay chiều và
động cơ không đồng bộ 3 pha "
Điều chỉnh điện áp xoay chiều động cơ không đồng bộ ba pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chỉnh điện áp xoay chiều động cơ không đồng bộ ba pha - Người đăng: Duong Hai Ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Điều chỉnh điện áp xoay chiều động cơ không đồng bộ ba pha 9 10 355