Ktl-icon-tai-lieu

điều chỉnh hệ số công suất điện

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG SUẤT AC VÀ ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Bài viết này sẽ giúp bạn phần nào hiểu rỏ hơn cách thức mà một thiết bị tiêu thụ
năng lượng từ dòng điện xoay chiều như thế nào và tầm quan trọng của việc điều
chỉnh hệ số công suất PFC (Power Factor Correction) trong việc tiết kiệm năng
lượng trong truyền tải điện năng.
Công suất DC
Công suất được định nghĩa là tỉ lệ năng lượng được chuyển qua một bề mặt trong
một đơn vị thời gian. Đối với dòng điện một chiều (Direct Current – DC) do đặc tính
của nó với các hạt điện tử chỉ chuyển động theo một hướng với chiều từ âm sang
dương (dòng quy ước có chiều từ dương sang âm ) nên công suất mà nó tạo ra được
tính bằng công thức:
P=U.I
Trong đó P là giá trị công suất với đơn vị tính là W (Watt)
U là hiệu điện thế với đơn vị tính là V (Volt)
I là cường độ dòng điện với đơn vị tính là A (Ampe)
Do vậy, khi nói đến công suất trong một mạch điện một chiều thì đó luôn luôn là
công suất thật. Công suất trong mạch điện xoay chiều không đơn giản như vậy vì nó
có chứa tới 3 thành phần công suất khác nhau là công suất thật, công suất biểu
kiến và công suất phản kháng.
Công suất AC
Trong mạch điện xoay chiều (Alternating Current – AC), do trong mạch điện xoay
chiều đều tồn tại 3 thành phần cuộn cảm (L), tụ điện (C) và điện trở (R). Trong đó L
và C được coi như các kho tích luỹ năng lượng có thể làm đảo ngược định kỳ dòng
chảy của năng lượng hay nói cách khác là khi tồn tại L hoặc C trong mạch điện xoay
chiều thì năng lượng đưa vào không được tiêu thụ hết. Trung bình trong một chu kỳ
hoàn thành của một dạng sóng AC, năng lượng do dòng điện tạo ra sẽ có 2 phần,
năng lượng đi theo một hướng vào thiết bị được gọi là công suất thật hay công suất
tiêu thụ (P). Phần năng lượng được tích luỹ quay trở lại nguồn trong mỗi chu kỳ
được gọi là công suất phản kháng (Q).
1/Công suất thật, công suất biểu kiến và công suất phản kháng
1

Ví dụ, trong một mạch điện AC đơn giản với nguồn điện cung cấp và một tải tuyến
tính, nguồn điện có điện áp và dòng tải dạng hình sin. Nếu tải hoàn toàn thuần trở
(tải chỉ mang tính trở kháng – R), hai giá trị điện áp và dòng điện sẽ tăng đồng pha
(tăng giảm cùng lúc), năng lượng sẽ dịch chuyển theo một hướng duy nhất, trong
trường hợp này chỉ có công suất thật đi qua.
Nếu tải không thuần trở, trong mạch chỉ chứa thành phần cảm kháng L hay dung
kháng C, sẽ có sự lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mỗi chu kỳ của dạng
sóng AC. Ví dụ, lệch pha 900 giữa điện áp và dòng điện (đối với dung kháng thì
dòng điện nhanh pha...
CÔNG SUẤT AC VÀ ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Bài viết y sẽ giúp bạn phần nào hiểu rỏ hơn ch thức một thiết bị tiêu thụ
năng lượng từ dòng điện xoay chiều như thế nào và tầm quan trọng của việc điều
chỉnh hệ số công suất PFC (Power Factor Correction) trong việc tiết kiệm năng
lượng trong truyền tải điện năng.
Công suất DC
Công suất được định nghĩa t l năng lượng được chuyển qua một bề mặt trong
một đơn vị thời gian. Đối với dòng điện một chiều (Direct Current – DC) do đặc tính
của với các hạt điện tử chỉ chuyển động theo một hướng với chiều từ âm sang
dương (dòng quy ước có chiều từ dương sang âm ) nên công suất mà nó tạo ra được
tính bằng công thức:
P=U.I
Trong đó P là giá trị công suất với đơn vị tính là W (Watt)
U là hiệu điện thế với đơn vị tính là V (Volt)
I là cường độ dòng điện với đơn vị tính là A (Ampe)
Do vậy, khi nói đến công suất trong một mạch điện một chiều thì đó luôn luôn là
công suất thật. Công suất trong mạch điện xoay chiều không đơn giản như vậy vì
chứa tới 3 thành phần công suất khác nhau công suất thật, công suất biểu
kiếncông suất phản kháng.
Công suất AC
Trong mạch điện xoay chiều (Alternating Current AC), do trong mạch đin xoay
chiều đều tồn tại 3 thành phần cuộn cảm (L), tụ điện (C) và điện tr(R). Trong đó L
C được coi như các kho ch luỹ năng lượng thể làm đảo ngược định k dòng
chảy của năng lượng hay nói cách khác là khi tồn tại L hoặc C trong mạch điện xoay
chiều tnăng lượng đưa vào không được tiêu thụ hết. Trung bình trong một chu k
hoàn thành của một dạng sóng AC, năng lượng do dòng điện tạo ra s 2 phần,
năng lượng đi theo một hướng vào thiết bị được gọi là công suất thật hay công suất
tiêu thụ (P). Phần năng lượng được tích luỹ quay trở lại nguồn trong mỗi chu k
được gọi là công suất phản kháng (Q).
1/Công suất thật, công suất biểu kiến và công suất phản kháng
1
điều chỉnh hệ số công suất điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều chỉnh hệ số công suất điện - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
điều chỉnh hệ số công suất điện 9 10 102