Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh nội lực cầu dây văng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TKKT

ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC

CẦU DÂY VĂNG

PHẦN II
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V

ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC
Sv: Đinh Hữu Phương

Lớp : Cầu đường bộ A K45

97

TKKT

ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC

CẦU DÂY VĂNG

*
*
*
I – MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC VÀ CÁC GIẢ THIẾT CƠ BẢN
I.1 – MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC
CDV làm việc như một dầm liên tục tựa trên các gối đàn hồi và gối cứng, khi chịu
tĩnh tải, dây biến dạng, dầm chủ bị võng. Độ võng do tĩnh tải làm sai lệch trắc dọc và độ dốc
thiết kế, ảnh hưởng xấu đến hình dạng kiến trúc, các chỉ tiêu khai thác và mô men uốn lớn
trong dầm cứng.Nếu bằng biện pháp căng kéo các dây văng ta đưa độ võng các nút neo dây
bằng 0 hoặc bằng một giá trị nào đó (tạo độ vồng triệt tiêu một phần hoạt tải) thì khi chịu
tĩnh tải sơ đồ làm việc sẽ như dầm liên tục tựa trên các gối cứng.
Trong các hệ dây nhiều, khoang nhỏ, điều chỉnh nội lực sẽ đạt trạng thái biến dạng
mong muốn với giá trị mô men uốn do tĩnh tải không đáng kể so với hoạt tải. Nếu lấy mục
tiêu là mô men uốn thì điều chỉnh có thể khắc phục một phần mô men uốn do hoạt tải.
Bản chất của việc điều chỉnh là tạo một trạng thái biến dạng và nội lực ngược chiều
với trạng thái do tải trọng gây ra, tổng tác động do tải trọng và điều chỉnh sẽ được trạng thái
tốt nhất gọi là trạng thái hoàn chỉnh (hay còn gọi là trạng thái B) .Trạng thái hoàn chỉnh có
thể là “cao độ” tại các nút neo dây ở vị trí hợp lý nhất dưới tác dụng của tĩnh tải, hoặc là
“Biểu đồ mô men uốn” trong dầm chủ có lợi nhất dưới tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và các
ảnh hưởng thứ cấp .
Nếu chọn mục tiêu chính là nội lực thì độ võng là hệ quả và ngược lại. Cũng có thể
đạt được cả hai mục tiêu trên, khi đó cần chọn hàm mục tiêu chính là nội lực, các sai lệch
của trắc dọc cầu cầu so với thiết kế được điều chỉnh bằng các biện pháp cấu tạo. Tuy nhiên
công việc trên sẽ làm phức tạp cho khâu chế tạo dầm.
I.2 – NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC
Đối với CDV có khoang lớn - dây ít việc điều chỉnh nội lực có thể thực hiện theo
phương pháp lặp và chỉnh dần cao độ các nút cho dến khi đạt được độ chính xác mong
muốn. Đối với CDV khoang nhỏ – dây nhiều , điều chỉnh theo phương pháp lặp sẽ vô cùng
phức tạp do phải tháo lắp kích nhiều lần cho mỗi dây, đồng thời khó đảm bảo sự hội tụ
trong quá trình lặp. Để đảm bảo độ tin cậy trong quá trình căng kéo các dây, giảm tối đa
công lao động và thiết bị, các biện pháp điều chỉnh cần thoả mãn các mục tiêu sau :
+) Mỗi dây văng chỉ căng chỉnh 1 lần.
+) Kết quả tính toán cần đạt trị số mong muốn về biến dạng...
TKKT ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC CẦU DÂY VĂNG
PHẦN II
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V
ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC
Sv: Đinh Hữu Phương Lớp : Cầu đường bộ A K45
97
Điều chỉnh nội lực cầu dây văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chỉnh nội lực cầu dây văng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Điều chỉnh nội lực cầu dây văng 9 10 17