Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển động cơ bước

Được đăng lên bởi Sang Nguyễn Đức
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lê KhắcDuẩn: Leduantdh@yahoo.com.vn
Chuyên cung cấp các dây truyền tự động chiết, rót, đóng chai và đóng gói thực phẩm

điều khiển step motor
1.Yêu cầu :
Hiểu nguyên lí điều khiển động cơ bước đơn cực.
Điều khiển được bằng AVR.
2.Lý thuyết:

2.1.Giới thiệu về động cơ bước:
Động cơ bước thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều
khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay
hoặc các chuyển động của roto và có khả năng cố định roto vào những vị trí cần
thiết. Động cơ bước làm việc được là nhờ có bộ chuyển mạch điện tử đưa các tín
hiệu điều khiển vào stato theo một thứ tự và một tần số nhất định. Tổng số góc quay
của roto tương ứng với số lần chuyển mạch, cũng như chiều quay và tốc độ quay của
roto, phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi và tần số chuyển đổi. Khi một xung điện áp
đặt vào cuộn dây stato (phần ứng) của động cơ bước thì roto (phần cảm) của động cơ
sẽ quay đi một góc nhất định, góc ấy là một bước quay của động cơ. Khi các xung
điện áp đặt vào các cuộn dây phần ứng thay đổi liên tục thì roto sẽ quay liên tục.
(Nhưng thực chất chuyển động đó vẫn là theo các bước rời rạc).
2.2.Hệ thống điều khiển động cơ bước.
Một hệ thống có sử dụng động cơ bước có thể được khái quát theo sơ đồ sau

C.SUPPLY: Có nhiệm vụ cung cấp nguồn một chiều cho hệ thống. guồn một chiều
này có thể lấy từ pin nếu động cơ có công suất nhỏ. Với ác động cơ có công suất lớn
có thể dùng nguồn điện được chỉnh lưu từ guồn xoay chiều.
ONTROL LOGIC: Đây là khối điều khiển logic. Có nhiệm vụ tạo ra tín iệu điều
khiển động cơ. Khối logic này có thể là một nguồn xung, hoặc có ể là một hệ thống
mạch điện tử. Nó tạo ra các xung điều khiển. Động cơ bước có thể điều khiển theo cả
bước h c theo nửa bước.

Lê KhắcDuẩn: Leduantdh@yahoo.com.vn
Chuyên cung cấp các dây truyền tự động chiết, rót, đóng chai và đóng gói thực phẩm

OWER DRIVER: Có nhiệm vụ cấp nguồn điện đã được điều chỉnh để ưa vào động
cơ. Nó lấy điện từ nguồn cung cấp và xung điều khiển từ khối iều khiển để tạo ra
dòng điện cấp cho động cơ hoạt động.
TEPPER MOTOR: Động cơ bước. Các thông số của động cơ gồm có: ước góc, sai
số bước góc, mômen kéo, mômen hãm, mômen làm việc. Đối với hệ điều khiển động
cơ bước, ta thấy đó là một hệ thống khá ơn giản vì không hề có phần tử phản hồi.
Điều này có được vì động cơ ước trong quá trình hoạt động không gây ra sai số tích
lũy, sai số của động
Việc sử dụng động cơ bước tuy đem lai độ
chính xác chưa cao nhưng ngày càng được sử dụng phổ biến. Vì...
Lê KhắcDuẩn: Leduantdh@yahoo.com.vn
Chuyên cung cấp các dây truyền tự động chiết, rót, đóng chai và đóng gói thực phẩm
điều khiển step motor
1.Yêu cầu :
Hiểu nguyên lí điều khiển động cơ bước đơn cực.
Điều khiển được bằng AVR.
2.Lý thuyết:
2.1.Giới thiệu về động cơ bước:
Động bước thực chất một động đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều
khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay
hoặc các chuyển động của roto khả năng cố định roto vào những vị trí cần
thiết. Động bước làm việc được nhờ bộ chuyển mạch điện tử đưa c tín
hiệu điều khiển vào stato theo một thứ tự một tần số nhất định. Tổng số góc quay
của roto tương ứng với số lần chuyển mạch, cũng như chiều quay và tốc độ quay của
roto, phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi tần số chuyển đổi. Khi một xung điện áp
đặt vào cuộn dây stato (phần ứng) của động cơ bước thì roto (phần cảm) của động cơ
sẽ quay đi một góc nhất định, góc y một bước quay của động cơ. Khi các xung
điện áp đặt vào các cuộn dây phần ứng thay đổi liên tục thì roto sẽ quay liên tục.
(Nhưng thực chất chuyển động đó vẫn là theo các bước rời rạc).
2.2.Hệ thống điều khiển động cơ bước.
Một hệ thống có sử dụng động cơ bước có thể được khái quát theo sơ đồ sau
C.SUPPLY: Có nhiệm vụ cung cấp nguồn một chiều cho hệ thống. guồn một chiều
này có thể lấy từ pin nếu động cơ có công suất nhỏ. Với ác động cơ có công suất lớn
có thể dùng nguồn điện được chỉnh lưu từ guồn xoay chiều.
ONTROL LOGIC: Đây là khối điều khiển logic. Có nhiệm vụ tạo ra tín iệu điều
khiển động cơ. Khối logic này có thể là một nguồn xung, hoặc có ể là một hệ thống
mạch điện tử. Nó tạo ra các xung điều khiển. Động cơ bước có thể điều khiển theo cả
bước h c theo nửa bước.
Điều khiển động cơ bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển động cơ bước - Người đăng: Sang Nguyễn Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điều khiển động cơ bước 9 10 350