Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển động cơ bước hiển thị tốc độ LCD

Được đăng lên bởi cuongdtcnk8
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa:Cơ Khí

Đồ án môn học
LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta phát triển rất
mạnh mẽ và nhanh chóng, để đạt được kết quả này thì có sự đóng góp rất
lớn của ngành kĩ thuật điện tử, kĩ thuật vi xử lý.
Với sự phát triển như vũ bão như hiện nay thì kỹ thuật điện tử ,
kĩ thuật vi xử lý đang xâm nhập vào tất cả các ngành khoa học – kỹ thuật khác
và đã đáp ứng được mọi nhu cầu của người dân. Sự ra đời của các vi
mạch điều khiển với giá thành giảm nhanh, khả năng lập trình ngày càng
cao đã mang lại những thay đổi sâu sắc trong ngành kỹ thuật điện tử.
Và việc ứng dụng các kỹ thuật này vào thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho
mọi người. Để góp một phần nhỏ vào việc này chúng em đã thực hiện đề tài “
Thiết kế chế tạo mạch điều khiển động cơ bước có sử dụng lập trình Vi
Điều Khiển ” thông qua đề tài này chúng em sễ có những điều kiện tốt nhất
để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý báu, bổ xung thêm vào hành trang
của mình trên con đường đã chọn.
Trong thời gian nghiên cứu và làm đồ án dựa vào kiến thức đã được học ở
trường, qua một số sách, tài liệu có liên quan cùng với sự giúp đỡ tận tình
của các thầy cô giáo và các bạn đồ án môn học của chúng em đã hoàn
thành. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu và trình bày nhưng không thể tránh
khỏi những sai sót và nhầm lẫn, vì vậy chúng em rất mong các thầy, cô giáo
cùng các bạn đóng góp những ý kiến quý báu để đồ án môn học
này hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên thực hiện :
1. Hoàng Văn Quyết
2. Đào Văn Hùng

Page 1

Khoa:Cơ Khí

Đồ án môn học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................................................................
Khoa:Cơ Khí Đồ án môn học
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta phát triển rất
mạnh mẽ nhanh chóng, để đạt được kết quả này thì có sự đóng góp rất
lớn của ngành kĩ thuật điện tử, kĩ thuật vi xử lý.
Với sự phát triển như bão như hiện nay thì k thuật điện tử ,
kĩ thuật vi xử đang xâm nhập vào tất cả các ngành khoa học – kỹ thuật khác
và đã đáp ứng được mọi nhu cầu của người dân. Sự ra đời của các vi
mạch điều khiển với giá thành giảm nhanh, khả năng lập trình ngày càng
cao đã mang lại những thay đổi sâu sắc trong ngành kỹ thuật điện tử.
việc ứng dụng các kỹ thuật này vào thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho
mọi người. Để góp một phần nhỏ vào việc này chúng em đã thực hiện đề tài
Thiết kế chế tạo mạch điều khiển động bước s dụng lập trình Vi
Điều Khiển thông qua đ tài này chúng em sễ những điều kiện tốt nhất
để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý báu, b xung thêm vào hành trang
của mình trên con đường đã chọn.
Trong thời gian nghiên cứu và làm đồ án dựa vào kiến thức đã được học ở
trường, qua một số sách, tài liệu liên quan cùng với s giúp đỡ tận tình
của các thầy cô giáo và các bạn đồ án môn học của chúng em đã hoàn
thành. Mặc đã cố gắng nghiên cứu và trình bày nhưng không thể tránh
khỏi những sai sót và nhầm lẫn, vậy chúng em rất mong các thầy, cô giáo
cùng các bạn đóng góp những ý kiến quý u để đồ án môn học
này hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên thực hiện :
1. Hoàng Văn Quyết
2. Đào Văn Hùng
Page 1
Điều khiển động cơ bước hiển thị tốc độ LCD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển động cơ bước hiển thị tốc độ LCD - Người đăng: cuongdtcnk8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Điều khiển động cơ bước hiển thị tốc độ LCD 9 10 732