Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi Bùi Ngọc Thắng
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC18F4431
THEO PHƯƠNG PHÁP VECTOR KHÔNG GIAN

SVTH
MSSV
CBHD
BỘ MÔN

TP Hồ Chí Minh, 01/2007

i

: NGUYỄN HUỲNH QUANG
: 40202088
: TS. PHAN QUỐC DŨNG
: CUNG CẤP ĐIỆN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tp Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2007
Giáo viên hướng dẫn

ii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tp Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2007
Giáo viên phản biện

iii

LỜI CẢM ƠN !

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô trường Đại Học Bách
Khoa Tp. Hồ Chí Minh, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh
nghiệm quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại trường.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các Thầy, Cô Khoa Điện - Điện Tử :
thầy Lê Minh Phương, thầy Phan Quốc Dũng và thầy Trần Thanh Vũ..... đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt luận văn tốt
nghiệp này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn, những người anh em ( Lê
Tru...
i
ĐẠI HC QUC GIA TP H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA ĐIN – ĐIN T
LUN VĂN TT NGHIP ĐẠI HC
ĐIU KHIN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3 PHA
S DNG VI ĐIU KHIN PIC18F4431
THEO PHƯƠNG PHÁP VECTOR KHÔNG GIAN
TP H Chí Minh, 01/2007
SVTH : NGUYN HUNH QUANG
MSSV : 40202088
CBHD : TS. PHAN QUC DŨNG
B MÔN : CUNG CP ĐIN
điều khiển động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều khiển động cơ không đồng bộ - Người đăng: Bùi Ngọc Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
điều khiển động cơ không đồng bộ 9 10 49