Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển động cơ nai bơm dàu bôi trơn máy chính

Được đăng lên bởi Trung Bui Huu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC(sử mục lục)
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................2
Chương I: Đọc bản vẽ và thuyết minh nguyên lý hoạt động của hệ thống bơm
làm mát máy chính nhiệt độ cao....................................................................................
I Giới thiệu phần tử...........................................................................................................3
1. các vị trí điều khiển..................................................................................................3
2. Các phần tử chính và chức năng trong sơ đồ bản vẽ...............................................3
II. Nguyên lý hoạt động....................................................................................................4
1. Điều kiện để động cơ có thể khởi động...................................................................4
2. Khởi động và dừng động cơ....................................................................................4
III. Các bảo vệ hệ thống ...................................................................................................6
1. Bảo vệ ngắn mạch...................................................................................................6
2. Bảo vệ quá tải..........................................................................................................6
3. Bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.................................................................6
4. Bảo vệ không...........................................................................................................6
5. Bảo vệ thấp áp.........................................................................................................6
Chương II: Triển khai đấu nối cáp...............................................................................
I. Sơ đồ khối......................................................................................................................7
II. Bảng số liệu cáp............................................................................................................8
III. Sơ đồ đi dây mạch điều khiển.....................................................................................9
1. Cable C01................................................................................................................9
2. Cable C02............................................................................................................
MỤC LỤC(sử mục lục)
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................2
Chương I: Đọc bản vẽ và thuyết minh nguyên lý hoạt động của hệ thống bơm
làm mát máy chính nhiệt độ cao....................................................................................
I Giới thiệu phần tử...........................................................................................................3
1. các vị trí điều khiển..................................................................................................3
2. Các phần tử chính và chức năng trong sơ đồ bản vẽ...............................................3
II. Nguyên lý hoạt động....................................................................................................4
1. Điều kiện để động cơ có thể khởi động...................................................................4
2. Khởi động và dừng động cơ....................................................................................4
III. Các bảo vệ hệ thống ...................................................................................................6
1. Bảo vệ ngắn mạch...................................................................................................6
2. Bảo vệ quá tải..........................................................................................................6
3. Bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.................................................................6
4. Bảo vệ không...........................................................................................................6
5. Bảo vệ thấp áp.........................................................................................................6
Chương II: Triển khai đấu nối cáp...............................................................................
I. Sơ đồ khối......................................................................................................................7
II. Bảng số liệu cáp............................................................................................................8
III. Sơ đồ đi dây mạch điều khiển.....................................................................................9
1. Cable C01................................................................................................................9
2. Cable C02................................................................................................................9
3. Cable C03................................................................................................................9
4. Cable C04................................................................................................................9
5. Cable C05................................................................................................................9
6. Cable C06................................................................................................................9
7. Cable C07..............................................................................................................10
8. Cable C08..............................................................................................................10
KẾT LUẬN....................................................................................................................11
Điều khiển động cơ nai bơm dàu bôi trơn máy chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển động cơ nai bơm dàu bôi trơn máy chính - Người đăng: Trung Bui Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điều khiển động cơ nai bơm dàu bôi trơn máy chính 9 10 766