Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đồ án môn : HTTDL&DK
BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Gvhd : Nguyễn Văn hùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC HTTDL&ĐK
Họ và tên sinh viên : Nhóm 8
lớp : Điện 3
Ngành : Công nghệ kỹ thuật Điện
Khoa Điện Trường ĐHCN Hà Nội
Giáo viên hướng dẫn : ThS . Nguyễn Văn Hùng
Đề tài : Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm
Nhiệm vụ :
Chương I : Tìm hiểu dây truyền đóng phân loại và đóng gói sản phẩm
Chương II : Tìm hiểu về PLC s7-200
Chương III: Tìm hiểu chung về OPC
Chương IV: Tìm hiểu chung về Win cc
Chương V : Thiết kế hệ thống và viết chương trình

Hà Nội , ngày … tháng … năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

Nhóm SV hoàn thành bài tập lớn
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012
Sinh viên thực hiện

Nhóm 8 (Đk giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm)

Page 1

Đồ án môn : HTTDL&DK

Gvhd : Nguyễn Văn hùng

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin ngày càng
cao đem lại nhiều lợi ích cho con người nhằm giảm thiểu tối đa sức lao động của con
người trong quá trình sản xuất. Mức độ tự động hóa tại các phân xưởng và nhà kho
cũng như các khu vực quản lý điều hành vẫn tiếp tục được nâng cao. Ngày càng nhiều
các thiết bị tiên tiến đòi hỏi khả năng xử lý, mức độ hoàn hảo , sự chính xác của các
hệ thống sản xuất ngày một cao hơn, đáp ứng nhu cầu sản xuất về số lượng, chất
lượng, thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội.
Xuất phát từ tình hình thực tế tự động hóa tại các phân xưởng, nhà kho và các
khu vực điều hành quản lý vẫn đang tiếp tục được nâng cao cùng với kiến thức đã
được học trong trường, chúng em đã nghiên cứu và thực hiện đề tài dây truyền phân
loại và đếm sản phẩm. Đây chỉ là một phần nhỏ trong quy trình sản xuất, tuy vậy
chúng em mong rằng với đề tài này chúng em sẽ củng cố được kiến thức đã được học
trong trường và ứng dụng một phần nhỏ trong sản xuất.
Nội dung đề tài
Chương I : Tìm hiểu dây truyền đóng phân loại và đóng gói sản phẩm
Chương II : Tìm hiểu về PLC s7-200
Chương III: Tìm hiểu chung về OPC
Chương IV: Tìm hiểu chung về Win cc
Chương V : Thiết kế hệ thống và viết chương trình
Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tế, vừa tìm hiểu, vừa học hỏi trong quá
trình thực hiện nên không tránh khỏi thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự đóng
góp của thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.
Ngày tháng năm 2013
Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 8 (Đk giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm)

Page 2

Đồ án môn : HTTDL&DK

Gvhd : Nguyễn...
Đồ án môn : HTTDL&DK Gvhd : Nguyễn Văn hùng
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC HTTDL&ĐK
Họ và tên sinh viên : Nhóm 8 lớp : Điện 3
Ngành : Công nghệ kỹ thuật Điện Khoa Điện Trường ĐHCN Hà Nội
Giáo viên hướng dẫn : ThS . Nguyễn Văn Hùng
Đề tài : Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm
Nhiệm vụ :
Chương I : Tìm hiểu dây truyền đóng phân loại và đóng gói sản phẩm
Chương II : Tìm hiểu về PLC s7-200
Chương III: Tìm hiểu chung về OPC
Chương IV: Tìm hiểu chung về Win cc
Chương V : Thiết kế hệ thống và viết chương trình
Nhóm SV hoàn thành bài tập lớn
Hà Nội , ngày … tháng … năm 2012 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
Nhóm 8 (Đk giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm) Page 1
Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Điều khiển giám sát dây truyền phân loại và đóng gói sản phẩm 9 10 338