Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển khả trình

Được đăng lên bởi Bùi Đức Toản
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2545 lần   |   Lượt tải: 26 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
__KHOA ĐIỆN__

ĐỒ ÁN
MÔN HỌC : ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
ĐỀ TÀI: DÙNG S7_200 ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG ENCODER.
HỌ VÀ TÊN SV:
1.BÙI ĐỨC TOẢN

5.NGUYỄN VIẾT THIỆP

2. HÀ CÔNG CHÍNH

5.NÔNG VĂN TRỌNG

3. ĐÀO TRUNG HÙNG

6.THÂN NGỌC THẾ

4. NGUYỄN VIỆT ANH

7.NGUYỄN VĂN THIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Page

Giáo Viên Hướng Dẫn:

NGUYỄN THU HÀ

Lớp:

CĐ_KTĐ9_K13

Khoa:

Điện
HÀ NỘI

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
Bài Toán : Dùng s7-200 đo tốc độ động cơ sử dụng encoder ,tham số
-Encoder có 100 xung / vòng
-Dải đo (0-1500) vòng / phút
Yêu cầu trình bày:
Chương 1 : Bộ đếm tốc độ cao của S7-200
1.1- Tổng quan về PLC-S7-200 (ngắn gọn)
1.2- Các loại bộ đếm của S7-200 (ngắn gọn dạng liệt kê)
1.3- Bộ đếm tốc độ cao S7-200 (chi tiết)
Chương 2: Thực hiện bài toán đo tốc độ động cơ
2.1- Các phương pháp đo tốc độ động cơ (liệt kê ngắn gọn)
2.2- Đo tốc độ động cơ dùng Encoder và PLC
2.2.1 – Phân tích bài toán
2.2.2 – Xây dựng thuật toán đo dùng S7-200
2.2.3 – Xây dựng chương trình
2.3 - Đánh giá kết quả thực hiện
= các hạn chế ( nếu có)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay trong công nghiệp hóa đất nước.yêu cầu ứng dụng tự động
hóa ngày càng cao vào trong đời sống sinh hoạt,sản xuất (yêu cầu điều
khiển tự động,gọn nhẹ,linh hoạt và hiệu quả….) mặt khác nhờ các công
nghệ thong tin,công nghệ điện tử đã phát triển nhanh chóng làm xuất hiện
một loại thiết bị điều khiển khả trình là PLC.
Để thực hiện công việc một cách khoa học nhằm đạt được số lượng
sản phẩm lớn,nhanh mà lại tiện lợi cho kinh tế. Các công ty,xí nghiệp sản
xuất thường sử dụng công nghệ lập trình PLC S7-200 sử dụng các loại
phần mềm tự động.Dây truyền sản xuất có sư dụng PLC S7-200 để giảm
sức lao động của công nhân mà sản xuất đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời
cho đời sống xã hội.qua đó để thể hiện thêm vai trò của các phần mềm ứng
dụng tốt cho công việc. Qua bài tập lớn của đồ án môn học chúng em đã

hiểu thêm phần nào đó về lập trình của PLC S7-200và những ứng dụng cụ
thể của nó vào sử dụng sản xuất cũng như các ứng dụng khác.
Trong lúc thực hiện bài tập lớn dưới sự chỉ dẫn của cô NGUYỄN THU
HÀ còn gặp nhiều khó khăn về tài liệu cũng như hiểu biết,mặc dù đã cố
gắng nhưng khả năng,thời gian và kinh nghiệm còn thiếu nhiều nên không
thể tránh khỏi những sai sót rất mong sự đóng góp ý kiến bổ xung của cô
giáo để đồ án này được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO CỦA S7-200
1.1) Tổng quan về PLC S7-200
1.1.1, Giới thiệu chung
PLC là viết tắt của programable ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
__KHOA ĐIỆN__
ĐỒ ÁN
MÔN HỌC : ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
ĐỀ TÀI: DÙNG S7_200 ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG ENCODER.
HỌ VÀ TÊN SV:
1.BÙI ĐỨC TOẢN
2. HÀ CÔNG CHÍNH
3. ĐÀO TRUNG HÙNG
4. NGUYỄN VIỆT ANH
5.NGUYỄN VIẾT THIỆP
5.NÔNG VĂN TRỌNG
6.THÂN NGỌC THẾ
7.NGUYỄN VĂN THIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Page
Điều khiển khả trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển khả trình - Người đăng: Bùi Đức Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Điều khiển khả trình 9 10 38