Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - BÀI 1

Được đăng lên bởi 01688912867
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN
1. Khái niệm chung
Hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành
được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu
đặt ra. Hệ thống được mô tả như hình 1-1.

- Tín hiệu đầu vào: nút nhấn, công tắc; công tắc hành trình; cảm biến.
- Phần xử lý thông tin: xử lý tín hiệu nhận vào theo một quy tắc logic xác định, làm thay đổi
trạng thái của phần tử điều khiển: van logic And, Or, Not, Yes, Flip-Flop, rơle…
- Phần tử điều khiển: điều khiển dòng năng lượng ( lưu lượng, áp suất) theo yêu cầu, thay đổi
trạng thái của cơ cấu chấp hành: van chỉnh áp, van đảo chiều, van tiết lưu, ly hợp…
- Cơ cấu chấp hành: thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển, là đại lượng ra của mạch
điều khiển: xy lanh khí-dầu, động cơ khí nén-dầu.
- Năng lượng điều khiển: bao gồm phần thông tin và công suất.
Phần thông tin:
-điện tử
- điện cơ
- khí
- dầu
- quang học
- sinh học
Phần công suất:
Điện: công suất nhỏ, điều khiển hoạt động dễ, nhanh.
Khí: công suất vừa, quán tính, tốc độ cao.
Thủy: công suất lớn, quán tính ít - dễ ổn định, tốc độ thấp.
1.1/ Các loại tín hiệu điều khiển
Trong điều khiển khí nén và thuỷ lực nói chúng ta sử dụng hai loại tín hiệu:
+ tương tự (hình 1.2.a)
+ rời rạc (số) (hình 1.2.b).

1.2/. Điều khiển vòng hở
Hệ thống điều khiển vòng hở là không có sự so sánh giữa tín hiệu đầu ra với tín hiệu đầu vào,
giá trị thực thu được và giá trị cần đạt không được điều chỉnh, xử lý. Hình 1.3 mô tả hệ thống
điều khiển tốc độ động cơ thủy lực.
1

1.3. Điều khiển vòng kín (hồi tiếp)
Hệ thống mà tín hiệu đầu ra được phản hồi để so sánh với tín hiệu đầu vào. Độ chênh lệch
của 2 tín hiệu vào ra được thông báo cho thiết bị điều khiển, để thiết bị này tạo ra tín hiệu
điều khiển tác dụng lên đối tượng điều khiển sao cho giá trị thực luôn đạt được như mong
muốn. Hình 1.4 minh họa hệ thống điều khiển vị trí của chuyển động cần píttông xy lanh
thủy lực.

2. Một số đặc điểm của hệ truyền động bằng khí nén.
2.1./ Khả năng ứng dụng của khí nén
a./ Trong lĩnh vực điều khiển
Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng ở những lĩnh vực mà ở đó hay xảy ra những
vụ nổ nguy hiểm như các thiết bị phun sơn, các loại đồ gá kẹp các chi tiết nhựa, chất dẻo
hoặc các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, vì điều kiện vệ sinh môi trường rất tốt và an toàn
cao. Ngoài ra, hệ thống điều khiển bằng khí nén còn được sử dụng trong các dây chuyền rửa
tự động, trong các thiết bị vận chuyển và kiểm t...
BÀI 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN
1. Khái niệm chung
Hệ thống điều khiển khí nén & thủy lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành
được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu
đặt ra. Hệ thống được mô tả như hình 1-1.
- Tín hiệu đầu vào: nút nhấn, công tắc; công tắc hành trình; cảm biến.
- Phần xử lý thông tin: xử lý tín hiệu nhận vào theo một quy tắc logic xác định, làm thay đổi
trạng thái của phần tử điều khiển: van logic And, Or, Not, Yes, Flip-Flop, rơle
- Phần tử điều khiển: điều khiển dòng năng lượng ( lưu lượng, áp suất) theo yêu cầu, thay đổi
trạng thái của cơ cấu chấp hành: van chỉnh áp, van đảo chiều, van tiết lưu, ly hợp
- Cơ cấu chấp hành: thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển, là đại lượng ra của mạch
điều khiển: xy lanh khí-dầu, động cơ khí nén-dầu.
- Năng lượng điều khiển: bao gồm phần thông tin và công suất.
Phần thông tin:
-điện tử
- điện cơ
- khí
- dầu
- quang học
- sinh học
Phần công suất:
- Điện: công suất nhỏ, điều khiển hoạt động dễ, nhanh.
- Khí: công suất vừa, quán tính, tốc độ cao.
- Thủy: công suất lớn, quán tính ít - dễ ổn định, tốc độ thấp.
1.1/ Các loại tín hiệu điều khiển
Trong điều khiển khí nén và thuỷ lực nói chúng ta sử dụng hai loại tín hiệu:
+ tương tự (hình 1.2.a)
+ rời rạc (số) (hình 1.2.b).
1.2/. Điều khiển vòng hở
Hệ thống điều khiển vòng hở là không có sự so sánh giữa tín hiệu đầu ra với tín hiệu đầu vào,
giá trị thực thu được và giá trị cần đạt không được điều chỉnh, xử lý. Hình 1.3 mô tả hệ thống
điều khiển tốc độ động cơ thủy lực.
1
ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - BÀI 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - BÀI 1 - Người đăng: 01688912867
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - BÀI 1 9 10 201