Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển ô tô mô hình bằng Bluetooth

Được đăng lên bởi happymoon1993
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1396 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
LỚP ĐTTT-K10A

BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ MÔ HÌNH QUA BLUETOOTH
Giáo viên hướng dẫn:

Nguyễn Thị Phương Thanh
Nhóm sinh viên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Thị Nguyệt
Lê Thu Huyền
Lương Thị Chang
Trần Thanh Phúc
Dương Thị Kiều Oanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước thì nghành điện tử truyền thông nói riêng
và tin học nói chung đã có những bước phát triển mạnh mẽ không ngừng là chiếc chìa khóa dẫn
đến thành công trên nhiều lĩnh vực, hoạt động.
Với thực tế đó, nhiệm vụ của một sinh viên Điện Tử Viễn Thông chúng ta cần nghiên
cứu và phát triển các ứng dụng trên cơ sở lí thuyết đã được học. Điều khiển ô tô mô hình là một
trong những ứng dụng khá mở, phát huy khả năng tìm tòi và sáng tạo của sinh viên. Trên cơ sở
đề tài đó, nhóm chúng em xin trình bày về điều khiển ô tô bằng bluetooth qua phần mềm :
Bluetooth remote control car for Android.
Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và làm báo cáo nhóm vẫn còn một số vấn đề thiếu
xót và chưa được trình bày sâu sắc. Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các bạn
để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I: LINH KIỆN SỬ DỤNG
1. PIC 16F877A
-

PIC16F777A có tất cả 40 chân
40 chân trên được chia thành 5 cổng, 2 chân cấp nguồn, 2 chân GND, 2 chân thạch anh
và 1 chân dùng để RESET vi điều khiển.

Sơ đồ chân của PIC 16F877A
-

-

5 port của 16F877A bao gồm:
+ PORT A : 6 chân
+ PORT B : 8 chân
+ PORT C : 8 chân
+ PORT D : 8 chân
+ PORT E : 3 chân
Thanh ghi TRIS dùng để điểu khiển xuất nhập dữ liệu của các PORT
 Khái quát về chức năng các PORT trong vi điều khiển PIC16F877A

-

-

PORT A : Thực hiên chức năng “ hai chiều” : xuất dữ liệu từ vi điều khiển ra ngoại vi
và nhập dữ liệu từ ngoại vi vào vi điều khiển. Người ta sử dụng thanh ghi TRISA ở địa
chỉ 85h để điều khiển chức năng vào ra của PORT A. Muốn xác lập chân nào của PORT
A là nhập thì ta set bit tương ứng chân đó trong thanh ghi TRISA. Ngược lại muốn chấn
nào là xuất thì ta xóa bit tương ứng chân đó trong thanh ghi TRISA.
PORT B : Thực hiện 2 chức năng vào ra tương tự như PORT A. Người ta sử dụng thanh
ghi TRISB ở địa chỉ 86h để điều khiển chức năng vào ra của PORT B. Muốn xác lập
chân nào của PORT B là nhập thì ta set bit tương ứng chân đó trong thanh ghi TRISB.
Ngược lại muốn chấn nào là xuất thì ta xóa bit tương ứng chân đó trong thanh ghi
TRISB.
Thanh ghi TRISB còn được tích hợp bộ điện trở kéo lên có...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
LỚP ĐTTT-K10A
BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ MÔ HÌNH QUA BLUETOOTH



1. 
!"#
$ %&
' !()
* !+
, -./0
7. 12)3
Điều khiển ô tô mô hình bằng Bluetooth - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển ô tô mô hình bằng Bluetooth - Người đăng: happymoon1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Điều khiển ô tô mô hình bằng Bluetooth 9 10 960