Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển ổn định hệ gia nhiệt

Được đăng lên bởi Lý Tăng
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề số 2:
Khảo sát, xây dựng mô hình và viết chương trình trên Vi điều khiển Pic để điều khiển ổn
định hệ gia nhiệt có mô hình và đường đặc tính như trong hình vẽ, sử dụng bộ điều khiển
PID số. Mô hình thí nghiệm phải kết nối và hiển thị trên LCD và trên máy tính (Phần
mềm trên máy tính có tính năng thể hiện đặc tính nhiệt độ, cài đặt tham số PID, thông sô
nhiệt độ). Giải nhiệt độ điều chỉnh cho hệ là từ 20-3000C.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, cùng với sự phát triển của
kỹ thuật điện tử trong những năm gần đây mà đặc thù là công nghệ bán dẫn và vi điện tử,
đã cho ra đời nhiều sản phẩm vi xử lý ngày một hoàn thiện hơn. Từ họ vi điều khiển 8051
kinh điển đã xuất hiện các dòng khác với những tính năng ưu việt và hoàn thiện hơn như
PIC, AVR, LPC… Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của vi xử lý thì điều khiển tự động đã
trở thành một nhu cầu rất cần thiết trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Dưới sự
xuất hiện của các học thuyết và các ứng dụng cụ thể trong đời sống hằng ngày, có thể nói
điều khiển tự động đang chi phối dần cuộc sống, mang lại sự tiện nghi và thoải mái cho
chúng ta. Trong phạm vi đề tài này nhóm sẽ ứng dụng Vi điều khiển PIC 16F877A của
họ RISC để thực hiện việc điều khiển ổn định hệ gia nhiệt.
Điều khiển nhiệt độ chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong điều khiển tự động, và cũng đã
có nhiều công trình có hiệu quả cao như các lò nung trong công nghiệp, các lò nướng dân
dụng,… đòi hỏi phải điều khiển sao cho nhiệt độ bằng hoặc xấp xỉ nhiệt độ đặt để đáp
ứng các điều kiện mà nhu cầu sản xuất đặt ra. Đề tài này ra đời chỉ nhằm mục đích tìm
hiểu và đưa ra giải pháp mà có thể dễ dàng ứng dụng được với giá thành rẻ, dễ thi công,
và hiệu quả tạm chấp nhận được.
Mặc dù nhóm đã dành hết tâm huyết để nghiên cứu thực hiện đề tài được đúng
thời hạn. Tuy nhiên, đây là đề tài thực tế về điều khiển ổn định hệ gia nhiệt đầu tiên mà
nhóm tham gia thực hiện nên có thể không tránh khỏi sai sót trong quá trình thiết kế và
thi công. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để đề tài có thể hoàn thiện hơn.

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN ỔN
ĐỊNH HỆ GIA NHIỆT
1.1

Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
-

1.2

Nghiên cứu một số công nghệ mới như: điều khiển dùng PID,… nhằm nâng cao
trình độ chuyên sâu.
Điều khiển ổn định hệ gia nhiệt.
Phạm vi và mục đích nghiên cứu là ứng dụng những kiến thức đã học vào thực
tiễn nhằm củng cố và nâng cao trình độ.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề tài điều khiển...
Đề số 2:
Khảo sát, xây dựng mô hình và viết chương trình trên Vi điều khiển Pic để điều khiển ổn
định hệ gia nhiệt có mô hình và đường đặc tính như trong hình vẽ, sử dụng bộ điều khiển
PID số. Mô hình thí nghiệm phải kết nối và hiển thị trên LCD và trên máy tính (Phần
mềm trên máy tính có tính năng thể hiện đặc tính nhiệt độ, cài đặt tham số PID, thông sô
nhiệt độ). Giải nhiệt độ điều chỉnh cho hệ là từ 20-3000C.
Điều khiển ổn định hệ gia nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển ổn định hệ gia nhiệt - Người đăng: Lý Tăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Điều khiển ổn định hệ gia nhiệt 9 10 954