Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển thang máy

Được đăng lên bởi manhvuhoang90hd
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
5-3.2. Bảng Symbol.

Symbol

Address

Coment

Encoder_Up

I0.0

Đầu vào tín hiệu Encoder đếm tiến.

Encoder_Dow

I0.1

Đầu vào tín hiệu Encoder đếm lùi.

GHD

I0.2

Đầu vào tín hiệu giới hạn dưới.

GHT

I0.3

Đầu vào tín hiệu giới hạn trên.

CBT_W

I0.4

Đầu vào tín hiệu cảm biến bằng tầng.

CBC_T

I0.5

Đầu vào tín hiệu an toàn mạch lực.

AT

I0.6

Đầu vào tín hiệu an toàn cửa.

ND

I0.7

Đầu vào tín hiệu ngắt đóng cửa.

MC

I1.0

Đầu vào tín hiệu mở cửa.

DC

I1.1

Đầu vào tín hiệu mở cửa.

CBQC

I1.2

Đầu vào tín hiệu cảm biến quang ở cửa cabin.

CBC_P

I1.3

Đầu vào tín hiệu cảm biến cửa bên phải .

TDTD

I1.4

Đầu vào tín hiệu thay đổi tốc độ đóng, mở cửa.

NM

I1.5

Đầu vào tín hiệu ngắt mở cửa.

DOUT3

I2.0

Đầu vào tín hiệu từ đầu ra số 3 của MM440.

U1

I2.1

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 1.

D2

I2.2

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 2 chiều xuống.

D3

I2.3

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 3 chiều xuống.

G1

I2.4

Đầu vào tín hiệu đến tầng 1.

G2

I2.5

Đầu vào tín hiệu đến tầng 2.

G3

I2.6

Đầu vào tín hiệu đến tầng 3.

n

G4

I2.7

Đầu vào tín hiệu đến tầng 4.

DOUT1

I3.0

Đầu vào tín hiệu từ đầu ra số 1 của MM440.

DOUT2

I3.1

Đầu vào tín hiệu từ đầu ra số 2 của MM440.

U2

I3.2

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 2 chiều lên.

U3

I3.3

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 3 chiều lên.

D4

I3.4

Đầu vào tín hiệu gọi tầng 4 chiều xuống.

MODE

I3.5

Đầu vào tín hiệu chọn chế độ điều khiển.

B_UP

I3.6

Đầu vào tín hiệu điều khiển thang đi lên bằng tay.

B_DOWN

I3.7

Đầu vào tín hiệu điều khiển thang đi xuống bằng
tay.

C_UP

Q0.0

Đầu vào số 1 của biến tần MM440.

C_DOWN

Q0.1

Đầu vào số 2 của biến tần MM440.

C_HIGHT

Q0.2

Đầu vào số 3 của biến tần MM440.

EN

Q0.3

Đầu vào số 4 của biến tần MM440.

OPEN

Q0.4

Đầu vào số 1 của biến tần MM420.

CLOSE

Q0.5

Đầu vào số 2 của biến tần MM420.

CS

Q0.6

Đầu vào số 3 của biến tần MM420.

Boadtest3

Q0.7

Đầu vào số 3 của Led hiển thị trên Boadtest.

Boadtest2

Q1.0

Đầu vào số 2 của Led hiển thị trên Boadtest.

Boadtest1

Q1.1

Đầu vào số 1 của Led hiển thị trên Boadtest.

R5

Q2.0

Đầu ra tín hiệu điều khiển cuộn hút rơle R5.

UI1

Q2.1

Đèn nhớ gọi tầng 1 theo chiều lên.

DI2

Q2.2

Đèn nhớ gọi tầng 2 theo chiều xuống.

DI3

Q2.3

Đèn nhớ gọi tầng 3 theo chiều xuống.

GI1

Q2.4

Đèn nhớ đến tầng 1.

GI2

Q2.5

Đèn nhớ đến tầng 2.

GI3

Q2.6

Đèn nhớ đến tầng 3.

GI4

Q2.7

Đèn nhớ đến tầng 4.

R6

Q3.0

Đầu ra tín hiệu điều khiển cuộn hút rơle R6.

UI2

Q3.1

Đèn nhớ gọi tầng 2 theo chiều lên.

UI3

Q3.2

Đèn nhớ gọi tầ...
5-3.2. Bảng Symbol.
Symbol Address Coment
Encoder_Up I0.0 Đầu vào tín hiệu Encoder đếm tiến.
Encoder_Dow
n
I0.1 Đầu vào tín hiệu Encoder đếm lùi.
GHD I0.2 Đầu vào tín hiệu giới hạn dưới.
GHT I0.3 Đầu vào tín hiệu giới hạn trên.
CBT_W I0.4 Đầu vào tín hiệu cảm biến bằng tầng.
CBC_T I0.5 Đầu vào tín hiệu an toàn mạch lực.
AT I0.6 Đầu vào tín hiệu an toàn cửa.
ND I0.7 Đầu vào tín hiệu ngắt đóng cửa.
MC I1.0 Đầu vào tín hiệu mở cửa.
DC I1.1 Đầu vào tín hiệu mở cửa.
CBQC I1.2 Đầu vào tín hiệu cảm biến quang ở cửa cabin.
CBC_P I1.3 Đầu vào tín hiệu cảm biến cửa bên phải .
TDTD I1.4 Đầu vào tín hiệu thay đổi tốc độ đóng, mở cửa.
NM I1.5 Đầu vào tín hiệu ngắt mở cửa.
DOUT3 I2.0 Đầu vào tín hiệu từ đầu ra số 3 của MM440.
U1 I2.1 Đầu vào tín hiệu gọi tầng 1.
D2 I2.2 Đầu vào tín hiệu gọi tầng 2 chiều xuống.
D3 I2.3 Đầu vào tín hiệu gọi tầng 3 chiều xuống.
G1 I2.4 Đầu vào tín hiệu đến tầng 1.
G2 I2.5 Đầu vào tín hiệu đến tầng 2.
G3 I2.6 Đầu vào tín hiệu đến tầng 3.
điều khiển thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều khiển thang máy - Người đăng: manhvuhoang90hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
điều khiển thang máy 9 10 183