Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển thiết bị qua mạng internet

Được đăng lên bởi Phan Quốc Trí
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 8 THIẾT BỊ – GIÁM SÁT – BÁO ĐỘNG
QUA TIN NHẮN SMS –TKE
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
Thiết bị được kết nối qua điện thoại di động sử dụng mạng di động GSM thông qua SIM CARD
như điện thoại di động (Hình 1) ,và được thiết kế với các chức năng : Điều khiển – Giám sát – Báo động
bằng tin nhắn SMS

Hình 1
-

Điều khiển : Thiết bị được kết nối với mạch ON/OFF 220VAC – 10A cho phép điều khiển ON/OFF 8
thiết bị điện . Đặc biệt thiết bị tự động nhớ 4 số điện thoại báo động

-

Giám sát : Sau khi nhắn tin điều khiển ON/OFF thiết bị , hệ thống tự động phản hồi về trạng thái thiết bị
mà chúng ta điều khiển ( để chúng ta biết thiết bị đó ON hoặc OFF hay chưa ). Đặc biệt hệ thống cho
phép chúng ta giám sát biết trạng thái toàn bộ thiết bị ON hoặc OFF bằng một tin nhắn (kiểm tra thiết bị),
hệ thống phản hồi về bằng tin nhắn thống kê các trạng thái ON hoặc OFF của thiết bị cho chúng ta biết.

-

Báo động : Thiết bị được trang bị một Modul RF( kết nối không dây) để thu tín hiệu từ các cảm biến chống
trộm như : Cảm biến cửa , cảm biến chuyển động , cảm biến hồng ngoại ……..

-

Lưu số điện thoại báo động : Hệ thống lưu được 4 số điện thoại di động riêng biệt thông qua bộ nhớ
trong danh ba của SIM .
Báo động : Khi hệ thống báo động kích hoạt thiết bị tự động gọi điện và báo tin nhắn đến các số máy đã
lưu trong hệ thống

-

Phòng kỹ thuật TKE

1

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ
-

Kết nối hệ thống điều khiển SMS Với Thiết bị sử dụng điện 220VAC và modul mở rộng để điều khiển
thiết bị sử dụng điện 220VAC:

Hình 2
-

Cấp nguồn 12VDC cho hệ thống điều khiển SMS : Hệ thống được cung cấp nguồn +12V DC – 3A qua
biến áp (Adaptor)

Hình 3

Phòng kỹ thuật TKE

2

-

Điều khiển Hệ thống điều khiển SMS : Hệ thống tự động mở khi ta cấp nguồn lúc này đèn LED Power
sáng và ( Đèn này sáng tắt nhanh liên tục báo cho chúng ta biết đang kết nối mạng . Khi kết nối thành công
đèn này sáng khoảng 3 giây rồi tắt và lập lại )

-

Nhắn tin điều khiển thiết bị :
Điều khiển thiết bị :
- Mở thiết bị : Soạn tin nhắn Mo_tb1( Mở thiết bị 1) ( hình 9 )
- Tắt thiết bị : Soạn tin nhắn Tat_tb1( Tắt thiết bị 1) ( hình 10 )
Ghi chú : - dấu _là khoảng cách giữa các ký tự tin nhắn
- Tin nhắn đúng Mo_tb1
- Tin nhắn sai (hình 12) : - Motb1; giữa hai chữ Movà tb không có khoảng trống .
- mo_tb1; ký tự đầu ( m ) phải là chữ in hoa ( M) mới đúng

Hình 4
-

Sai cú pháp tin nhắn :

Hình 5
Tương tự điều khiển thiết bị 2 --- 8 chúng ta cũng soạn cú pháp tin nhắn như mở tắt thiết bị 1 ( ví dụ :
Mo_...
Phòng kỹ thuật TKE 1
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 8 THIẾT BỊ – GIÁM SÁT – BÁO ĐỘNG
QUA TIN NHẮN SMS –TKE
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
Thiết bị được kết nối qua điện thoại di động sử dụng mạng di động GSM thông qua SIM CARD
như điện thoại di động (Hình 1) ,và được thiết kế với các chức năng : Điều khiển – Giám sát – Báo động
bằng tin nhắn SMS
Hình 1
- Điều khiển : Thiết bị được kết nối với mạch ON/OFF 220VAC – 10A cho phép điều khiển ON/OFF 8
thiết bị điện . Đặc biệt thiết bị tự động nhớ 4 số điện thoại báo động
- Giám sát : Sau khi nhắn tin điều khiển ON/OFF thiết bị , hệ thống tự động phản hồi về trạng thái thiết bị
mà chúng ta điều khiển ( để chúng ta biết thiết bị đó ON hoặc OFF hay chưa ). Đặc biệt hệ thống cho
phép chúng ta giám sát biết trạng thái toàn bộ thiết bị ON hoặc OFF bằng một tin nhắn (kiểm tra thiết bị),
hệ thống phản hồi về bằng tin nhắn thống kê các trạng thái ON hoặc OFF của thiết bị cho chúng ta biết.
- Báo động : Thiết bị được trang bị một Modul RF( kết nối không dây) để thu tín hiệu từ các cảm biến chống
trộm như : Cảm biến cửa , cảm biến chuyển động , cảm biến hồng ngoại ……..
- Lưu số điện thoại báo động : Hệ thống lưu được 4 số điện thoại di động riêng biệt thông qua bộ nhớ
trong danh ba của SIM .
- Báo động : Khi hệ thống báo động kích hoạt thiết bị tự động gọi điện và báo tin nhắn đến các số máy đã
lưu trong hệ thống
điều khiển thiết bị qua mạng internet - Trang 2
điều khiển thiết bị qua mạng internet - Người đăng: Phan Quốc Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
điều khiển thiết bị qua mạng internet 9 10 322