Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển tốc độ động cơ DC

Được đăng lên bởi yahu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài viết này sẽ mô tả cách nào để điều khiển tốc độ động cơ 
DC

Thông thường, tốc độ quay của một động cơ điện một chiều tỷ lệ với điện áp đặt vào nó, và ngẫu lực 
quay tỷ lệ với dòng điện , và ngẫu lực quay lớn nhất khi động cơ khởi động ( nghĩa là khi động cơ bắt 
đầu quay) khi đó động cơ sẽ cần 1 dòng điện lớn để khởi động
Điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đối giá trị điện áp và dòng vào động cơ , đơn giản ta chỉ dùng 1 biến trở 
200 ôm điều khiển dòng và áp cấp cho động cơ từ đó ta có thể điều khiển tốc độ động cơ bằng cách xoay biến 

( chú ý cái này không áp dụng cho thực tế được vì dòng qua 
động cơ sẽ làm cháy biến trở gây hỏa hoạn )
trở 

Như ta đã biết thành phần cấu tạo của động cơ là cuộn dây nên động cơ sẽ có 1 hệ số cảm kháng như vây ta hãy 
xem như động cơ là 1 cuôn cảm có chức năng nạp và xả , ta thay biến trở bằng 1 con transitor (BJT)
và điều khiển nó bàng 1 chuỗi xung có tần số nằm trong khoảng 400Hz đến 30kHz ( cái này tùy trường hợp mà chọn 
tần số ) ,như vậy Q sẽ đóng và cắt tương ứng với mức 1 và mức 0 của chuỗi xung => tại cực C của trasitor Q cũng 
sẽ là 1 chuỗi xung nhưng có biên độ lớn hơn ( ngược pha với xung vào) vì ta xem động cơ như là 1 cuộn cảm nên tại
cực C thực ra sẽ không phải là chuỗi xung vuông ,sường xung lên và sường xung xuống sẽ la đường cong , tính theo 
giá trị điện áp trung bình của toàn bộ chuỗi xung tạ cực C trong 1 đơn vị thời gian ta thấy giá trị đó nằm trong khoảng 
từ 0V ­ 12V .

Và giá trị này có thể thay đổi bằng 2 cách :
  + 1 là thay đổi tần số : khi tăng tần số thì giá trị điện áp trung bình tại cưc C sẽ tăng lên => tốc độ động cơ sẽ tăng 
lên và ngược lại ( cách này hiêu suất không cao nên không dùng )
  + 2 là gữ nguyên tần số : ta chỉ thay đổi độ rộng của xung ( tức là thay đổi thời gian on và off của xung trong 1 chu kì )
khi độ rông của xung mức 1 tăng lên ( độ rộng mức 0 giảm) trong 1 chu kì thì giá tri điện áp trung bình tại cực C sẽ 

tăng lên => tốc độ động cơ sẽ tăng lên và ngược lại. ( cách này tốt nhất )

Bây giờ sẽ vào việc dùng cách nào để thay đổi độ rộng xung hay còn
gọi là PWM :
+ Dùng vi mạch NE555 để điều khiển độ rộng xung (cách này có nhiều mạch trên mạng mình không bàn tới )
+ Dùng vi xử lí để tạo xung PWM: (có 2 cách)
   ­ Dùng bộ module PWM có sẵn trong 1 số loại vi xử lí như PIC16F877A chẵn hạn:
          Code C của nó như sau:
              #include <16F877A.h> 
              #fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP 
              #use delay(clock = 4000000...
Bài vi t này s mô t cách nào đ đi u khi n t c đ đ ng c ế ơ
DC
Thông th ng, t c đ quay c a m t đ ng c đi n m t chi u t l v i đi n áp đ t vào nó, và ng u l c ườ ơ
quay t l v i dòng đi n , và ng u l c quay l n nh t khi đ ng c kh i đ ng ( nghĩa là khi đ ng c b t ơ ơ
đ u quay) khi đó đ ng c s c n 1 dòng đi n l n đ kh i đ ng ơ
Đi u khi n t c đ đ ng c b ng cách thay đ i giá tr đi n áp và dòng vào đ ng c , đ n gi n ta ch dùng 1 bi n tr ơ ơ ơ ế
200 ôm đi u khi n dòng và áp c p cho đ ng c t đó ta có th đi u khi n t c đ đ ng c b ng cách xoay bi n ơ ơ ế
tr ( chú ý cái này không áp d ng cho th c t đ c vì dòng qua ế ượ
đ ng c s làm ơ cháy bi n tr gây h a ho n )ế
điều khiển tốc độ động cơ DC - Trang 2
điều khiển tốc độ động cơ DC - Người đăng: yahu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
điều khiển tốc độ động cơ DC 9 10 15