Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH

Được đăng lên bởi Hau Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH
SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH
CONTROLLING THE SPEED OF WIND TURBINE BY USING SPEED
CHANGEABLE ENGINE (STEP ENGINE) TO REVOLVE THE WINGS
NGUYỄN VĂN YẾN
Đại học Đà Nẵng
PHẠM PHONG
Học viên cao học khoá 2004-2007

TÓM TẮT
Nhược điểm của động cơ gió là khi tốc độ gió thay đổi, tốc độ quay của turbine cũng thay đổi
theo. Có thể giữ cho tốc độ quay của turbine ổn định bằng cách xoay cánh turbine, thay đổi
diện tích bề mặt hứng gió của cánh. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô
hình điều khiển tốc độ quay của turbine gió bằng cách sử dụng động cơ bước để xoay cánh.
ABSTRACT
A weakness of the wind engine is that when the wind speed changes, the revolving speed of
the engine also changes. Rotating speed of turbine can be stablized by rotating the wings of
the turbine, changing the surface area of the wings facing the wind. The paper presents the
research results of designing, and manufacturing a model of controlling revolving speed of
wind turbine by using step engine to revolve the wings.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Loài người đã biết sử dụng năng lượng gió từ rất lâu, nhưng ở mức độ hạn chế. Ngày
nay các nước vùng ôn đới và hàn đới đã quan tâm và đã có những thành quả tốt, đặc biệt trong
việc sản xuất ra các máy phát điện gió công suất lớn, để hòa vào hệ thống điện quốc gia.
Máy phát điện gió công suất lớn đòi hỏi phải có hệ thống điều tốc tốt, đảm bảo số
vòng quay của trục turbine nằm trong giới hạn quy định. Hiện nay, thường dùng phương pháp
xoay cánh turbine, điều chỉnh diện tích bề mặt hứng gió của cánh turbine để ổn định tốc độ.
Với máy phát điện gió công suất nhỏ, việc xoay cánh thường hay dùng phương pháp
ly tâm của khối lượng quay. Khi tốc độ gió thay đổi sẽ làm tốc độ quay của turbine thay đổi,
lực ly tâm của vật quay cũng thay đổi. Nếu gió lớn, vận tốc gió tăng, lực ly tâm tăng lên, tác
dụng lên cơ cấu xoay cánh turbine làm giảm diện tích bề mặt hứng gió, dẫn đến hạn chế mức
độ tăng tốc độ quay của turbine. Khi gió dịu đi, vận tốc gió giảm xuống, cánh turbine tự xoay
dần về vị trí ban đầu, để duy trì tốc độ quay của turbine trong phạm vi cho phép. Kết cấu máy
sử dụng lực ly tâm để xoay cánh turbineắtơng đối đơn giản, nhưng có nhược điểm là đáp ứng
chậm, độ chính xác điều chỉnh thấp, khoảng biến thiên tốc độ quay của turbine quá lớn.
Qua nghiên cứu động cơ bước, có thể sử dụng nó để xoay cánh turbine cho máy phát
điện gió. Nguyên lý làm việc của hệ thống xoay cánh như sau: Đặt cho trục turbine gió một
...
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH
SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH
CONTROLLING THE SPEED OF WIND TURBINE BY USING SPEED
CHANGEABLE ENGINE (STEP ENGINE) TO REVOLVE THE WINGS
NGUYỄN VĂN YẾN
Đại học Đà Nẵng
PHẠM PHONG
Học viên cao học khoá 2004-2007
TÓM TẮT
Nhược điểm của động gió khi tốc độ gió thay đổi, tốc độ quay của turbine cũng thay đổi
theo. thể giữ cho tốc độ quay của turbine ổn định bằng cách xoay cánh turbine, thay đổi
diện tích bề mặt hứng gió của cánh. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo
hình điều khiển tốc độ quay của turbine gió bằng cách sử dụng động cơ bước để xoay cánh.
ABSTRACT
A weakness of the wind engine is that when the wind speed changes, the revolving speed of
the engine also changes. Rotating speed of turbine can be stablized by rotating the wings of
the turbine, changing the surface area of the wings facing the wind. The paper presents the
research results of designing, and manufacturing a model of controlling revolving speed of
wind turbine by using step engine to revolve the wings.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Loài người đã biết sử dụng năng lượng gió từ rất lâu, nhưng ở mức độ hạn chế. Ngày
nay các nước vùng ôn đới và hàn đới đã quan tâm và đã có những thành quả tốt, đặc biệt trong
việc sản xuất ra các máy phát điện gió công suất lớn, để hòa vào hệ thống điện quốc gia.
Máy phát điện gió công suất lớn đòi hỏi phải hệ thống điều tốc tốt, đảm bảo số
vòng quay của trục turbine nằm trong giới hạn quy định. Hiện nay, thường dùng phương pháp
xoay cánh turbine, điều chỉnh diện tích bề mặt hứng gió của cánh turbine để ổn định tốc độ.
Vớiy phát điện gió công suất nhỏ, việc xoay cánh thường hay dùng phương pháp
ly tâm của khối lượng quay. Khi tốc độ gió thay đổi sẽ làm tốc độ quay của turbine thay đổi,
lực ly tâm của vật quay cũng thay đổi. Nếu gió lớn, vận tốc gió tăng, lực ly tâm tăng lên, tác
dụng lên cấu xoay cánh turbine làm giảm diện tích bề mặt hứng gió, dẫn đến hạn chế mức
độ tăng tốc độ quay của turbine. Khi gió dịu đi, vận tốc gió giảm xuống, cánh turbine tự xoay
dần về vị trí ban đầu, để duy trì tốc độ quay của turbine trong phạm vi cho phép. Kết cấu máy
sử dụng lực ly tâm để xoay cánh turbineắtơng đối đơn giản, nhưng nhược điểm đáp ứng
chậm, độ chính xác điều chỉnh thấp, khoảng biến thiên tốc độ quay của turbine quá lớn.
Qua nghiên cứu động bước, thể sử dụng để xoay cánh turbine cho máy phát
điện gió. Nguyên làm việc của hệ thống xoay cánh như sau: Đặt cho trục turbine gió một
giới hạn tốc độ cho phép; khi tốc độ gió lớn hơn quy định, trục turbine sẽ quay nhanh hơn, bộ
phận cảm biến nhận được tín hiệu, chuyển đến bộ điều khiển, bộ điều khiển so sánh với tốc độ
quay quy định, phát tín hiệu đến động cơ bước, động cơ xoay cánh turbine một góc để giảm bề
mặt hứng gió; khi tốc độ gió giảm, động sxoay cánh quay trở lại. Bằng ch này, tốc độ
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH - Trang 2
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH - Người đăng: Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE GIÓ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BƯỚC ĐỂ XOAY CÁNH 9 10 754