Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tốc độ xe đạp điện

Được đăng lên bởi Sở Công Tử
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nên xe đạp điện được điều khiển tốc độ bằng phương pháp điều chỉnh độ rộng
xung (PWM). Khi chạy chậm mạch điều khiển sẽ liên tục bật tắt động cơ, với chu
kỳ sinh công ngắn. Khi chạy hết tốc lực thì đóng thẳng điện vào động cơ. Như
vậy hiệu quả rất cao và chúng ta không thể nướng cá bằng tay ga của xe.
- PWM module.
Có tới 4 cặp có khả năng điều chế độ rộng xung (PWM).
Trong BLDC chỉ sử dụng 3 cặp, kích đối nghịch. Dựa vào thông tin vị trí gởi về từ Hall
sensor, uC tạo ra những khoảng đóng cắt thích hợp điều khiển động cơ BLDC chuyển
động. Sử dụng những PWMs này để thay đổi điện áp trung bình đặt vào cuộn dây được
điều khiển, do vậy tốc độ BLDC được thay đổi. (hình vẽ)

...
Nên xe đạp điện được điều khiển tốc độ bằng phương pháp điều chỉnh độ rộng
xung (PWM). Khi chạy chậm mạch điều khiển sẽ liên tục bật tắt động cơ, với chu
kỳ sinh công ngắn. Khi chạy hết tốc lực thì đóng thẳng điện vào động cơ. Như
vậy hiệu quả rất cao và chúng ta không thể nướng cá bằng tay ga của xe.
- PWM module.
Có t i 4 c p có kh n ng i u ch r ng xung (PWM). ă đ ế độ
Trong BLDC ch s d ng 3 c p, kích i ngh ch. D a vào thông tin v trí g i v t Hall đố
sensor, uC t o ra nh ng kho ng óng c t thích h p i u khi n ng c BLDC chuy n đ đ độ ơ
ng. S d ng nh ng PWMs này thay i i n áp trung bình t vào cu n dây c độ để đổ đ đặ đượ
i u khi n, do v y t c BLDC c thay i. (hình v )đ độ đượ đổ
Điều khiển tốc độ xe đạp điện - Người đăng: Sở Công Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Điều khiển tốc độ xe đạp điện 9 10 934