Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

Được đăng lên bởi Phuong Vu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 40625 lần   |   Lượt tải: 72 lần
TRƯỜNG ĐAI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THÍ NGHIỆM HOÁ SINH
BÀI 7

ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG
PHÁP KJELDAHL

GVHD: HUỲNH NGỌC OANH
Nhóm TN: Nhóm 4_ chiều thứ 6
Ngày TN
: 26/03/2010
TRẦN THỊ KIM DUNG
60700358
NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẠ 60700701
NGUYỄN THỊ HẢI
60700678

BÀI 7a: kieldah
THỰC HIỀN CHƯNG CẤT ĐAM BẰNG BỘ
CHƯNG CẤT KJELDAHL
1. NGUYÊN TẮC
Dưới tác dụng của H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao, các hợp chất có chứa nito bị
phân huỷ và oxy hoá đến CO2 và H2O còn nito chuyển thành amoniac
(NH3) và tiếp tục kết hợp với H2SO4 tạo thành muối amoni sulfat
Quá trình được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vô cơ hoá nguyên liệu
R-CH-COOH + H2SO4
NH2

t

CO2+H2O+(NH4)2SO4

Xúc tác

Bước 2: Cất đạm
phản ứng xảy ra trong thiết bị cất đạm
(NH4)2SO4 +2NaOH
Na2SO4 +2NH3 +2H2O
Phản ứng xảy ra trong bình hứng
NH3 +H2SO4
(NH4)2SO4 +H2SO4 dư

Bước 3: Chuẩn độ lượng H2SO4 còn thừa trong bình hứng bằng NaOH

D
P2
C

E
B

A

F
P1

BỘ CHƯNG CẤT ĐẠM KJELDAHL

GIỚI THIỆU TERMAMYL
-Termamyl là tên thị trường của enzyme amylase
-Termamyl là một loại alpha-amylase ổn định nhiệt sản xuất bởi một chủng
Licheniformis Bacillus.
Ứng dụng:
-Termamyl được sử dụng trong các ngành công nghiệp sau đây:
Tinh bột
Tinh bột là sản phẩm tự nhiên quan trọng nhất có nhiều ứng dụng trong kỹ
thuật và trong đời sống con người. Nhiều nước trên thế giới sử dụng nguồn
tinh bột từ khoai tây, lúa mì, ngô (sắn), còn riêng ở nước ta thì sử dụng gạo

và khoai mì là nguồn tinh bột chủ yếu. Trong chế biến tinh bột và đường,
công đoạn quan trọng nhất là thuỷ phân tinh bột về các đường đơn giản. Sau
đó, chủ yếu trên cơ sở đường đơn nhờ lên men, người ta sẽ nhận được rất
nhiều sản phẩm quan trọng như: rượu cồn, rượu vang, bia, các loại acid hữu
cơ, amino acid,….
Quá trình thuỷ phân tinh bột gồm hai công đoạn chủ yếu là giai đoạn hồ hoá
và giai đoạn đường hoá. Để thực hiện hai công đoạn công nghệ nói trên,
trong thực tế sản xuất người ta áp dụng hai cách: Thuỷ phân tinh bột bằng
acid và bằng enzym. Để thuỷ phân tinh bột từ lâu người ta đã sử dụng acid
vô cơ như HCl và H2SO4. Nhưng kết quả cho thấy, thuỷ phân bằng acid rất
khó kiểm soát và thường tạo nhiều sản phẩm không mong muốn và không
đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Do vậy, việc thay thế và ứng dụng
enzym để thuỷ phân tinh bột là một kết quả tất yếu của lịch sử phát triển.
Enzym amylase đã được tìm ra đã góp phần quan trọng cho nhiều ngành
công nghiệp chế biến thực phẩm. Enzym amylase có thể tìm thấy ở nhiều
n...
TRƯỜNG ĐAI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
THÍ NGHIỆM HOÁ SINH
BÀI 7
ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG
PHÁP KJELDAHL
GVHD: HUỲNH NGỌC OANH
Nhóm TN: Nhóm 4_ chiều thứ 6
Ngày TN : 26/03/2010
TRẦN THỊ KIM DUNG 60700358
NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẠ 60700701
NGUYỄN THỊ HẢI 60700678
ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL - Người đăng: Phuong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG THEO PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL 9 10 932