Ktl-icon-tai-lieu

Định mức chỉ may & Các đường máy cơ bản

Được đăng lên bởi tuanhkjtvp
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức chỉ may & Các đường máy cơ bản - Người đăng: tuanhkjtvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Định mức chỉ may & Các đường máy cơ bản 9 10 811