Ktl-icon-tai-lieu

Discrete Equivalents to Continuous Transfer Functions

Được đăng lên bởi Nguyen Manh Cuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ME2025 Digital Control

Discrete Equivalents to
Continuous Transfer Functions
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education

Highest frequency

...
Discrete Equivalents to
Continuous Transfer Functions
ME2025 Digital Control
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education
Discrete Equivalents to Continuous Transfer Functions - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Discrete Equivalents to Continuous Transfer Functions - Người đăng: Nguyen Manh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Discrete Equivalents to Continuous Transfer Functions 9 10 942