Ktl-icon-tai-lieu

Dixell điều khiển điện tử viễn thông

Được đăng lên bởi Thành Văn Spkt
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sinh viên: Nguyễn Văn Học

A.Dixell:
I.Mở đầu:
Dixell điều khiển điện tử viễn thông
Dixell được phát triển và đưa vào sản xuất đo điện tử và kiểm soát hệ thống hơn
20 năm. Nghiên cứu , sáng tạo với nhiều năm kinh nghiệm làm dixell một tiên
phong trong việc kiểm soát hệ thống trong công nghệ điện lạnh,thị trường phục vụ
vỏ máy.
Đo lường, thử ngiệm,khoanh vùng các lỗi, sữa chữa đáng báo động ….Một mạng
lưới hoạt động hơn 70 quốc gia đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc.Dixell cung
cấp giải pháp cụ thể, mở rộng phạm vi sản phẩm như: máy điều nhiệt, bộ điều
khiển đa chức năng, hệ thống bão trợ từ xa trong hệ thống lạnh….
Mỗi sản phẩm được thực hiện để làm việc hiệu quả năng lượng, giảm chi phí
và là sinh thái thân thiện. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng cung cấp
Dixell cao cấp, thân thiện với người sử dụng và các giải pháp hiệu quả.
Quản lý và hệ thống quản lý Dixell yêu cầu đơn vị và thực hiện các quy
định vệ sinh mới nhất. Dixell đơn vị được thiết kế theo yêu cầu của người
sử dụng: Đối với trưng bày, quầy, các tế bào bảo quản lạnh và hệ thống
multicompressor lạnh cũng như trang bị thêm và refitting, sản phẩm-thực
phẩm và lĩnh vực làm lạnh.
II.Các loại máy Dixell:
2.1 Dixell XR6OC:
Thiết bị XR60C, kích thước 32 x 74 mm, là một bộ vi điều khiển, được dùng cho
các cụm máy làm lạnh ở nhiệt độ trung bình hoặc âm sâu. Nó có ba tiếp điểm ngõ
ra để điều khiển máy nén, quạt và xả đá (bằng điện trở hoặc gas nóng). Có hai đầu
dò NTC ngõ vào, một dùng cho việc điều khiển nhiệt độ phòng, một được đặt ở
ngay dàn lạnh để điều khiển nhiệt độ kết thúc xả đá và quạt. Thiết bị có thể được
định toàn bộ cấu hình thông qua các thông số đặc biệt được lập trình dễ dàng bằng
bàn phím.

Thiêt bi đo nhiêt đô

Trang 1

Sinh viên: Nguyễn Văn Học

Việc điều khiển máy nén được thực hiện dựa trên nhiệt độ đo được bởi đầu dò
nhiệt độ phòng, với giới hạn dưới của nhiệt độ bằng giá trị cài đặt và giới hạn
trên bằng giá trị cài đặt cộng thêm một độ lệch; nghĩa là: máy nén khởi động
khi nhiệt độ phòng tăng lên đến giới hạn trên và ngừng khi nhiệt độ này giảm
xuống bằng với giới hạn dưới.
Trong trường hợp đầu dò nhiệt độ phòng bị hư hỏng thì việc chạy và ngừng máy
nén được định giờ thông qua các thông số “COn” và “COF”.
XẢ ĐÁ
Quá trình xả đá được điều khiển qua ...
Sinh viên: Nguyn Văn Hc



 !"#
$%&!'()*+,-&!!!.!/)
!",+0122
3!4'
51+!+67+889/:';/!,
-,/#<%="!9.02 >'
 2+!?/,!@!A!4+9/
*&+"9BC",:'
Mỗi sản phẩmđược thực hiện đểlàm việchiệu quảnăng lượng+giảm chi phí
sinh tháithân thiện.Để đáp ứngnhu cầukhách hàngcung cấp
Dixellcao cấp,thân thiện vớingười sử dụng vàcác giải pháphiệu quả'
Quản lý vàhệ thốngquản lýDixellyêu cầuđơn vịvà thực hiện cácquy
địnhvệ sinhmới nhất.Dixellđơn vịđược thiết kế theoyêu cầucủa người
sử dụngAĐối vớitrưng bày+=D4+E9bảo quản lạnh vàhệ thống
multicompressorlạnhcũng nhưtrang bị thêmrefitting+sản phẩm-F
@!lĩnh vựclàm lạnh.
II. :
2.1Dixell XR6OC:
GE90HIJ%K+L-M$<N!!+!/9/+.6
2!!4!,?/9OPQ!Q'(RR9E!S
!4T+=,U9V?PRW'KRD
.X(GKS+!/.6/X+!/P?
4.,/EY=,'GE90R
09/ O="P9ZO..9V
9L!'
Thi t b đo nhi t đ Trang 1
Dixell điều khiển điện tử viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dixell điều khiển điện tử viễn thông - Người đăng: Thành Văn Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Dixell điều khiển điện tử viễn thông 9 10 150