Ktl-icon-tai-lieu

đồ án

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Lê
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Overall view

1500

500
3780
28463019

16

11

2410

1450

4445

3900

6700

13370

1350 2155

2225

350

2282

2059

Reduced scale : 1/100 Unit (mm)

* KATO products and specifications are subject to improvements and changes without notice.
Address inquiries to:

9-37, Higashi-ohi 1-chome,Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0 011,
Japan
Tel. : Head Office
Tokyo (03) 3458-1111
Overseas Marketing Department. Tokyo (03) 3458-1115
Fax. : Tokyo (03) 3458-1163
URL 

C02324
2.2013-1000(TI)4

We acquired the "ISO 9001" c
ertification which is
an international
uality
assurance.standard for q

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - Người đăng: Tuấn Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đồ án 9 10 308