Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông

Được đăng lên bởi hoapro93pro
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

Trang:

Lời nói đầu
Đồ án môn học kết cấu BTCT “sàn sườn toàn khối bản dầm” là một trong những đồ án
quan trọng của chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng. Đồ án giúp cho sinh viên nâng cao và
nắm bắt tổng hợp kiến thức đã học để tính toán kết cấu BTCT thường gặp, làm quen với công
việc thiết kế về sau. Đây là đồ án tập trung vào 3 nội dung cơ bản là: Bản sàn, dầm phụ và
dầm chính của sàn sườn toàn khối loại bản dầm.
Với đồ án kết cấu BTCT này được tính toán cho sàn là mặt bằng nhà sản xuất công
nghiệp và các dầm trong đồ án được xem là sơ đồ tính cơ bản trong ngành xây dựng nói chung
và ngành xây dựng cầu đường nói riêng. Đồ án được xây dựng trên tiêu chẩn của Việt Nam:
TCXDVN_356:2005.
Tiêu chuẩn này được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số: 34/2005/QĐ_BXD
có hiệu lực tháng 11/2005, dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Môn học Kết
cấu BTCT và đồ án môn học KCBT giúp cho sinh viên nắm bắt kỹ hơn về nội dung và
phương thức mới trong xây dựng và đặc biệt hơn giúp cho sinh viên biết được quy cách trong
thiết kế.
Đồ án thiết kế sàn sườn BTCT của em không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự chỉ dẫn
của thầy giáo bộ môn để em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Trần Đức Thuận

Lớp: 11XDDD

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

Trang:

THIẾT KẾ SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
1) Sơ đồ kết cấu sàn như hình vẽ.
2) Kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1= 2,1 m, l2= 5,6 m. Tường chịu lực
có chiều dày t = 34 cm.
3) Sàn nhà có cấu tạo mặt sàn gồm bốn lớp như trên hình vẽ. Hoạt tải tiêu chuẩn
ptc=6,3 kN/m2 , hệ số độ tin cậy của hoạt tải n =1,2.

LỚP GẠCH LÁT DÀY 12mm
LỚP VỮA LÓT DÀY 15mm
SÀN BTCT CHỊU LỰC
LỚP VỮA TRÁT DÀY 10mm

CẤU TẠO SÀN

4) Vật liệu: Bê tông cấp độ bền B15, cốt thép của bản và cốt đai của dầm dùng loại AI,
cốt dọc của dầm dùng loại AII. Các loại cường độ tính toán :
Bêtông cấp độ bền B15 có Rb= 8,5 MPa, Rbt= 0,75 MPa, Eb= 23×103 MPa.
Cốt thép AI có Rs= 225 MPa, Rsc= 225 MPa, Rsw= 175 MPa, Es= 21×104MPa.
Cốt thép AII có Rs= 280 MPa, Rsc= 280 MPa, Rsw= 225 MPa, Es= 21×104MPa.
II. TÍNH BẢN
1. Chọn kích thước các cấu kiện
Chọn chiều dày của bản:

hb =
SVTH: Trần Đức Thuận

D
m

× l1 =

1,1
35

× 2100 = 66mm. Chọn hb= 70mm
Lớp: 11XDDD

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

Trang:

Trong đó: D=1,1 với tải trọng trung bình, m= 35 với bản liên tục.
Chọn tiết diện dầm phụ:
1
mdp
hdp =

×l2 =

1
14

× 5600mm = 400mm. Chọn bdp= 200mm.

Chọn tiết diện dầm chính:

1
mdc
hdc =

× 3l1 =

1...
Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép Trang:
Lời nói đầu
Đồ án môn học kết cấu BTCT “sàn sườn toàn khối bản dầm” là một trong những đồ án
quan trọng của chương trình đào tạo kỹ xây dựng. Đồ án giúp cho sinh viên nâng cao
nắm bắt tổng hợp kiến thức đã học để tính toán kết cấu BTCT thường gặp, làm quen với công
việc thiết kế về sau. Đây đồ án tập trung vào 3 nội dung bản là: Bản sàn, dầm phụ
dầm chính của sàn sườn toàn khối loại bản dầm.
Với đồ án kết cấu BTCT này được tính toán cho sàn mặt bằng nhà sản xuất công
nghiệp và các dầm trong đồ án được xem là sơ đồ tính cơ bản trong ngành xây dựng nói chung
ngành xây dựng cầu đường nói riêng. Đồ án được xây dựng trên tiêu chẩn của Việt Nam:
TCXDVN_356:2005.
Tiêu chuẩn này được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số: 34/2005/QĐ_BXD
hiệu lực tháng 11/2005, dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Môn học Kết
cấu BTCT đồ án môn học KCBT giúp cho sinh viên nắm bắt kỹ hơn v nội dung
phương thức mới trong xây dựngđặc biệt hơn giúp cho sinh viên biết được quy cách trong
thiết kế.
Đồ án thiết kế sàn sườn BTCT của em không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự chỉ dẫn
của thầy giáo bộ môn để em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH: Trần Đức Thuận Lớp: 11XDDD
Đồ án bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông - Người đăng: hoapro93pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án bê tông 9 10 996