Ktl-icon-tai-lieu

đồ án bơm nước tự động

Được đăng lên bởi giangnguyenhp0407-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Đồ án bơm nước tự động
MỤC LỤC

Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Phú
Sinh viên thực hiện : Trần Hữu Đông - Chu Văn Giang
1

Page

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Đồ án bơm nước tự động

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Hưng Yên, ngày tháng năm 2011
Giáo viên hướng dẫn
Đỗ Quang Huy
Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Phú
Sinh viên thực hiện : Trần Hữu Đông - Chu Văn Giang
2

Page

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Đồ án bơm nước tự động

LỜI NÓI ĐẦU

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và rộng lớn của nền khoa học kỹ thuật.Các
công nghệ mới thuộc các lĩnh vực khác nhau cũng nhờ đó đã ra đời để đáp ứng những
nhu cầu của xã hội, và một trong số đó phải kể đến là Trang Bị Điện. Hiện nay Trang Bị
Điện đã và đang phục vụ hữu ích cho tự động hoá công nghiệp và sinh hoạt. Một trong
những ứng dụng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày điển hình như hệ thống bơm nước tự
động. Trên tinh thần học đi đôi với hành, học gắn liền với lao động, sản xuất và đời sống,
nhóm sinh viên chúng em đã tìm hiểu và ứng dụng của Trang Bị Điện trong việc điều
khiển động cơ xoay chiều một pha. Với sự hướng dẫn của thầy Trần Quang Phú chúng
em đã đã tìm hiểu và nghiên cứu tài “Thiết kế chế tạo mạch bơm nước tự động”
dùng Trang Bị Điện kết hợp vi điều khiển. Phần thiết kế bao gồm: sơ đồ mạch lắp ráp,
thuật toán và viết chương trình điều khiển cho vi xử lý.
Mặc dù chúng em đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành đề tài này, song do giới
hạn về thời gian cũng như kiến thức nên nội dung còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất
mong nhận được sự góp ý kiến của thầy cô cũng như của các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên: Trần Hữu Đông
Chu Văn Giang

Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Phú
Sinh viên thực hiện : Trần Hữu Đông - Chu Văn Giang
3

Page

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Đồ án bơm nước tự động

CHƯƠNG 1: YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Phân tích yêu cầu của đề tài
Đề tài : “Thiết kế chế tạo mạc...
Trường ĐHSPKT Hưng Yên Đồ án bơm nước tự động
MỤC LỤC
Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Phú
Sinh viên thc hin : Trần Hữu Đông - Chu Văn Giang Page
1
đồ án bơm nước tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án bơm nước tự động - Người đăng: giangnguyenhp0407-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đồ án bơm nước tự động 9 10 679