Ktl-icon-tai-lieu

đồ án bù công suất phản kháng

Được đăng lên bởi tranvanvu0850
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6106 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Đồ án chuyên ngành

GVHD: Trịnh Nhất Tiến

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1 Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới điện
Khả năng phát CSPK của các nhà máy điện là rất hạn chế, do cosφ n của nhà máy
từ 0,8 – 0,9 hoặc cao hơn nữa. Vì lý do kinh tế người ta không chế tạo các máy phát có
khả năng phát nhiều CSPK cho phụ tải. Các máy phát chỉ đảm đương một phần nhu
cầu CSPK của phụ tải, phần còn lại do các thiết bị bù đảm trách (Máy bù đồng bộ, tụ
điện).
Ngoài ra trong hệ thống điện nói chung, phải kể đến một nguồn phát CSPK nữa,
đó là các đường dây tải điện, đặc biệt là các đường cáp và đường dây siêu cao áp. Tuy
nhiên ở đây ta chỉ xét đến lưới phân phối, do vậy chỉ lưu ý đến các trường hợp đường
dây 35 kV dài và các đường cáp ngầm. Tuy nhiên CSPK phát ra từ các phần tử này
cũng không đáng kể nên nguồn phát CSPK chính trong lưới phân phối vẫn là tụ điện,
động cơ đồng bộ và máy bù.
1.1.1. Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới
1) Máy bù đồng bộ
Máy bù đồng bộ là loại máy điện đồng bộ chạy không tải dùng để phát hoặc tiêu
thụ CSPK. Máy bù đồng bộ là phương pháp cổ truyền để điều chỉnh liên tục CSPK.
Các máy bù đồng bộ thường được dùng trong hệ thống truyền tải, chẳng hạn ở đầu
vào các đường dây tải điện dài, trong các trạm biến áp quan trọng và trong các trạm
biến đổi dòng điện một chiều cao áp.
Nếu ta tăng dòng điện kích từ ikt lên (quá kích thích, dòng điện của máy bù đồng
bộ sẽ vượt trước điện áp trên cực của nó một góc 900) thì máy phát ra CSPK Qb phát
lên mạng điện. Ngược lại, nếu ta giảm dòng kích từ ikt (kích thích non, E < U, dòng
điện chậm sau điện áp 900) thì máy bù sẽ biến thành phụ tải tiêu thụ CSPK. Vậy máy
bù đồng bộ có thể tiêu thụ hoặc phát ra CSPK.
Các máy bù đồng bộ ngày nay thường được trang bị hệ thống kích thích từ nhanh
có bộ kích từ chỉnh lưu. Có nhiều phương pháp khởi động khác nhau, một phương
pháp hay dùng là khởi động đảo chiều.

Trang 1

Đồ án chuyên ngành

GVHD: Trịnh Nhất Tiến

 Tụ điện tĩnh
Tụ điện tĩnh là một đơn vị hoặc một dãy đơn vị tụ nối với nhau và nối song song
với phụ tải theo sơ đồ hình sao hoặc tam giác, với mục đích sản xuất ra CSPK cung
cấp trực tiếp cho phụ tải, điều này làm giảm CSPK phải truyền tải trên đường dây. Tụ
bù tĩnh cũng thường được chế tạo không đổi (nhằm giảm giá thành). Khi cần điều
chỉnh điện áp có thể dùng tụ điện bù tĩnh đóng cắt được theo cấp, đó là biện pháp kinh
tế nhất cho việc sản xuất ra CSPK.
Tụ điện tĩnh cũng như máy bù đồng bộ làm việc...
Đồ án chuyên ngành GVHD: Trịnh Nhất Tiến
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới điện
Khả năng phát CSPK của các nhà máy điện là rất hạn chế, do cosφ
n
của nhà máy
từ 0,8 – 0,9 hoặc cao hơn nữa. Vì lý do kinh tế người ta không chế tạo các máy phát có
khả năng phát nhiều CSPK cho phụ tải. Các máy phát chỉ đảm đương một phần nhu
cầu CSPK của phụ tải, phần còn lại do các thiết bị bù đảm trách (Máy bù đồng bộ, tụ
điện).
Ngoài ra trong hệ thống điện nói chung, phải kể đến một nguồn phát CSPK nữa,
đó là các đường dây tải điện, đặc biệt là các đường cáp và đường dây siêu cao áp. Tuy
nhiên ở đây ta chỉ xét đến lưới phân phối, do vậy chỉ lưu ý đến các trường hợp đường
dây 35 kV dài và các đường cáp ngầm. Tuy nhiên CSPK phát ra từ các phần tử này
cũng không đáng kể nên nguồn phát CSPK chính trong lưới phân phối vẫn là tụ điện,
động cơ đồng bộ và máy bù.
1.1.1. Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới
1) Máy bù đồng bộ
Máy bù đồng bộ là loại máy điện đồng bộ chạy không tải dùng để phát hoặc tiêu
thụ CSPK. Máy bù đồng bộ là phương pháp cổ truyền để điều chỉnh liên tục CSPK.
Các máy bù đồng bộ thường được dùng trong hệ thống truyền tải, chẳng hạn ở đầu
vào các đường dây tải điện dài, trong các trạm biến áp quan trọng và trong các trạm
biến đổi dòng điện một chiều cao áp.
Nếu ta tăng dòng điện kích từ i
kt
lên (quá kích thích, dòng điện của máy bù đồng
bộ sẽ vượt trước điện áp trên cực của nó một góc 90
0
) thì máy phát ra CSPK Q
b
phát
lên mạng điện. Ngược lại, nếu ta giảm dòng kích từ i
kt
(kích thích non, E < U, dòng
điện chậm sau điện áp 90
0
) thì máy bù sẽ biến thành phụ tải tiêu thụ CSPK. Vậy máy
bù đồng bộ có thể tiêu thụ hoặc phát ra CSPK.
Các máy bù đồng bộ ngày nay thường được trang bị hệ thống kích thích từ nhanh
có bộ kích từ chỉnh lưu. Có nhiều phương pháp khởi động khác nhau, một phương
pháp hay dùng là khởi động đảo chiều.
Trang 1
đồ án bù công suất phản kháng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án bù công suất phản kháng - Người đăng: tranvanvu0850
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
đồ án bù công suất phản kháng 9 10 372