Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án CAD/CAM

Được đăng lên bởi hanhctk7
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2141 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án CAD/CAM

Lời nói đầu
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật , yêu cầu
càng cao về độ chính xác của các sản phẩm công nghiệp cũng như dân dụng
.Điều đó đặt ra một yêu cầu cao cho ngành cơ khí.
Đối với sinh viên cơ khí ngành việc tìm hiểu công nghệ điều khiển số
để ứng dụng vào công cụ sản xuất chính xác là một phần trong chương trình
học.Đồ án CAD/CAM/CNC đã góp phần nâng cao kiến thức về sản xuất
chính xác.Đồng thời tạo ra sự tiếp cận với công việc sau này khi tham gia
vào sản suất của nhà máy
Với đề tài “Thiết kế phân khuôn và lập trình gia công khuôn dập vỏ
điện thoại sử dụng Solidwork và SolidCam” đã giúp em hiểu rõ về công
nghệ này.Trong quá trình làm đề tài này em đã được được sự giúp đỡ của
thầy Nguyễn Đắc Lực và các bạn trong lớp để hoàn thành đề tài.
Sinh viên thực hiện

Lê Quang Dân

SVTH Lê Quang Dân – 06CDT1

Trang 1

Đồ án CAD/CAM

Mục Lục
Chương1: GIỚI THIỆU VỀ CAD/CAM.............................................................................3
I.Vai trò và chức năng của CAD/CAM/CNC:.....................................................................3
II. Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong sản xuất sản phẩm....................................................3
III. Giới thiệu về chức năng của Solidwork và Solidcam trong CAD/CAM/CNC.............4
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CỦA CHI
TIẾT.....................................................................................................................................5
I.Sản phẩm chi tiết...............................................................................................................5
II. Tính năng kỹ thuật của chi tiết gia công.........................................................................6

1.Chọn vật liệu làm khuôn...........................................6
2.Phân tích các bước gia công chi tiết.........................6
3.Chọn máy gia công chi tiết........................................7
Chương 3: PHÂN KHUÔN CHI TIẾT.............................................................................10
I. Yêu cầu khuôn................................................................................................................10
II. Phân khuôn chi tiêt........................................................................................................10

1. Bước 1:....................................................................10
2. Bước 2:....................................................................11
3. Bước 3:.......
Đồ án CAD/CAM
Lời nói đầu
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật , yêu cầu
càng cao về độ chính xác của các sản phẩm công nghiệp cũng như dân dụng
.Điều đó đặt ra một yêu cầu cao cho ngành cơ khí.
Đối với sinh viên cơ khí ngành việc tìm hiểu công nghệ điều khiển số
để ứng dụng vào công cụ sản xuất chính xác là một phần trong chương trình
học.Đồ án CAD/CAM/CNC đã góp phần nâng cao kiến thức về sản xuất
chính xác.Đồng thời tạo ra sự tiếp cận với công việc sau này khi tham gia
vào sản suất của nhà máy
Với đề tài “Thiết kế phân khuôn và lập trình gia công khuôn dập vỏ
điện thoại sử dụng Solidwork và SolidCam” đã giúp em hiểu rõ về công
nghệ này.Trong quá trình làm đề tài này em đã được được sự giúp đỡ của
thầy Nguyễn Đắc Lực và các bạn trong lớp để hoàn thành đề tài.
Sinh viên thực hiện
Lê Quang Dân
SVTH Lê Quang Dân – 06CDT1 Trang 1
Đồ án CAD/CAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án CAD/CAM - Người đăng: hanhctk7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án CAD/CAM 9 10 730