Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chế tạo đồng hồ đo điện áp 05V ,525v.2550V

Được đăng lên bởi Bình Bùi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ & VI ĐIỀU KHIỂN

ĐỀ
TÀI:ThiếtKếMôHìnhVolmetđiệntửhiểnthịLCD
GVHD: PGS.PhạmMạnhThắng
SVTH:ĐặngHồngQuân
BùiThịBình
NguyễnThịThùy

MỤC LỤC

PhầnI:Cơsởlýthuyết

PhầnII:Trìnhtự,nộidungthiếtkế

PhầnIII:Đánhgiásảnphẩm

PhầnI:CơSởLýThuyết
PhầnI:CơSởLýThuyết

VI ĐIỀU KHIỂN
16F877A

HIỂN THỊlCD

Kháiquátvềviđiềukhiển

SơđồchânLCD LM162

Module ADC

TậplệnhLCDtrongccs

1. Viđiềukhiển16F877A

Sơđồchâncủaviđiềuk
hiển

Mộtvàithôngsốviđiềukhiển16f877a

làvi
điề
uk h
iển
với
thu
tập
ộch
l ện
ọPI
hcó
C16
độd
Fxx
ài1
x
4b
it

3p
vớ
i3
I /O
l à5
Số
Po
rt

0
C1
iAD
đổ
h.
yển
án
chu
sos
nh
ibộ
8kê
.Ha
bit

in

I/O

a
tốiđ
p
é
ph
ch o
s
g
n
ộ
00n
đ
2
t
h
ạ
n
ộh o
kỳ l ệ
u
h
Tốcđ
c
i
Hzvớ
M
0
là2

Kháiquátmodule ADC

•
•

ADC(analog to Digital Converter)làbộchuyểnđổitínhiệugiữahaidạngtươngtựvàsố.
HiệuđiệnthếchuẩnVREFcóthểđượclựachọnlàVDD,
VSShayhiệuđiệnthếchuẩnđượcxáclậptrên2chânRA2vàRA3

•

Kếtquảchuyểnđổitừtínhiệutươngtựsangtínhiệusốlà10
bitsốtươngứngvàđượclưutronghaithanhghiADRESH: ADRESL.

Analog to digital converting

2.KháiquátvềLCD

•

HìnhảnhLCDđượcdùngphổbiến(LM162)

ChứcnăngcácchânLCD 16*2

KếtnốiLCDvớiViđiềukhiển

PhầnII:Trìnhtự,nộidungthiếtkế
Đềtài:
Đềtài:
Chếtạomộtđồnghồđođiệná
Chếtạomộtđồnghồđođiệná
p1chiềulấytừchânADCcủapi
p1chiềulấytừchânADCcủapi
c16f887AhiệnkếtquảlênLCD
c16f887AhiệnkếtquảlênLCD

Ýtưởng???????
Làmsaođểgiảmápxuốn

HạndòngvàoVDKbằngc

g5 v???

áchnào????

mạchphânápđ
ểgiảmáp

Làmsaođểgiả
mápxuống5 v
Kếthợpvớidùn
gđiodezenner

Xâydựngsơđồmạchnguyênlý

Sơđồkhốitổngquát

Vẽmạchin (Altiumdesigner)

Mạchin 3 D

Phântíchmạch,tínhtoán

1.
•   Ởchânadc1đượcnốivớimộtđiệntrở10ktrướckhiđưavàoviđiềukhiển.
=adc_value*5/1024 (V)
2.Ởchânadc2đượcnốivới4điệntrở10ktrướckhiđưavàoviđiềukhiển.
=adc_value*5*5/1024(V)
3.ởchânadc3đượcnốivớihaiđiệntrở10kvà1kvànốixuốngđất
=adc_value*11*5/1024(V)

Lậptrìnhchoviđiềukhiển

Tiếnhànhlàmphầncứng

Indanhsáchlinhkiệncần
dùngtrongmạch

Inmạchtừbảnm
Inmạchtừbảnm

Tiếnhànhhànlin
Tiếnhànhhànlin

ạchin
ạchin

hkiệnvàomạch
hkiệnvàomạch

Nạp code

Hìnhảnhmạchđãhoànthành

PhầnIII:Kếtluận
Đánhgiáưuđiểm,nhượcđiểm:

•
•

Ưuđiểm:đokháchínhxácvớisaisốthựctếkhánhỏ(<5%) .
Nhượcđiểm:DùngPIC
16f877mớichỉdùng3chânADCvà6chânPortkếtnốiLCD
.Cóthểdùngviđiềukhiểnthấphơn(cóítchânhơn).

Hướngcảitiếnvàpháttriển:

•

Cóthểtínhtoánvàcảitiếnđểđođiệntrởvàcườngdòngđiện.Do
viđiềukhiểncònkhánhiềuchânnêncóthểthêmcácứngdụngkhác.

...


!"#$%&'
GVHD: PGS.PhạmMạnhThắng
SVTH:ĐặngHồngQuân
BùiThịBình
NguyễnThịThùy
Đồ án chế tạo đồng hồ đo điện áp 05V ,525v.2550V - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chế tạo đồng hồ đo điện áp 05V ,525v.2550V - Người đăng: Bình Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án chế tạo đồng hồ đo điện áp 05V ,525v.2550V 9 10 664