Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết bánh răng trụ răng nghiêng

Được đăng lên bởi boysanhdieudangyeu
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi c¶m ¬n.
Môn học chi tiết máy là môn học rất quan trọng và cần thiết đối với các sinh viên
ngành cơ khí nói chung và ngành Chế Tạo Máy nói riêng .Đồ án Chi Tiết Máy là một
học phần không thể thiếu được vì nó cung cấp các kiến thức cơ sở về kết cấu máy và
cũng như cơ sở thực tế sau khi sinh viên đã học qua lý thuyết . Đồ án môn học này là đồ
án tổng hợp tất cả các kiến thức của các môn học khác như: cơ học, sức bền vật liệu ,
nguyên lý máy, Chi tiết máy, Máy cắt kim loại, dung sai KTĐ và nhiều môn học khác
nữa . Do vậy sau khi sinh viên làm qua đồ án chi tiết máy càng hiểu rõ các môn học có
liên quan và mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Máy móc hầu hết dẫn động bằng cơ khí mà
môn học này có tính toán và thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí và nó là cơ sở để thiết kế
các môn học khác, Việc làm đồ án này giúp cho sinh viên có tính cẩn thận và tỉ mỉ đó là
các yếu tố rất cần cho người làm cơ khí .
Trong quá trình hoàn thành do kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn hạn chế nên
không tránh khỏi sai sót .Em kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô để em hoàn thành
được tốt hơn.
Để hoàn thành được đồ án này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy
giáo Trần Văn Cách đã tận tình chỉ dẩn giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.
Trong ®å ¸n nµy cã tham kh¶o tµi liÖu:
- TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ TËp 1[TL1], 2[TL3] : TrÞnh ChÊt - Lª V¨n UyÓn.
- Thiết kế Chi tiÕt m¸y – NguyÔn Träng HiÖp/ NguyÔn Văn lâm :[tl 2]
- Dung sai vµ l¾p ghÐp – Ninh §øc Tèn.

TP,Vinh ngày 25 tháng 4 năm 2015
SVTH: Trần Đình Công Nguyên

2І. Chọn động cơ
1. Xác định công suất động cơ

- Công suất cần thiết được xác định (ct 2.8/19/[1])
(kw)
Trong đó: Pct: công suất cần thiết của trục động cơ (kw)
Pt: công suất tính toán trên trục tang (kw)
η : hiệu suất truyền động
- Hiệu suất truyền động (bảng 2.1/19/[1])
η = ηmol . ηđ .

. ηkn

Trong đó: m:số cặp ổ lăn
K:số cặp bánh răng
ηol: hiệu suất 1 cặp ổ lăn
ηđ: hiệu suất của bộ truyền đai
ηbr: hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
ηkn: hiệu suất của nối trục đàn hồi
Tra bảng 2.1/19/[1] ta có:
ηol = 0,99

;

ηđ = 0,96

;

η = 0,993 . 0,96 . 0,97. 1 = 0,9
Công suất trục công tác Pt (ct 2.9/19/[1])

Vậy công suất trên rục động cơ là:
(kw)

2. Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ
- Gọi số vòng quay sơ bộ của động cơ là
Ct 2.18/21/[1]

ηbr = 0,97 ;

ηkn = 1

-số vòng quay trên trục công tác là:

Trong đó: -v là vận tốc băng tải
-d là đường kính tang quay
-Theo truyền động bánh răng trụ răng nghiêng của hộp giảm tốc 1 cấp :
Tr...
Lêi c¶m ¬n.
Môn học chi tiết máy là môn học rất quan trọng và cần thiết đối với các sinh viên
ngành cơ khí nói chung và ngành Chế Tạo Máy nói riêng .Đồ án Chi Tiết Máy là một
học phần không thể thiếu được vì nó cung cấp các kiến thức cơ sở về kết cấu máy và
cũng như cơ sở thực tế sau khi sinh viên đã học qua lý thuyết . Đồ án môn học này là đồ
án tổng hợp tất cả các kiến thức của các môn học khác như: cơ học, sức bền vật liệu ,
nguyên lý máy, Chi tiết máy, Máy cắt kim loại, dung sai KTĐ và nhiều môn học khác
nữa . Do vậy sau khi sinh viên làm qua đồ án chi tiết máy càng hiểu rõ các môn học có
liên quan và mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Máy móc hầu hết dẫn động bằng cơ khí mà
môn học này có tính toán và thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí và nó là cơ sở để thiết kế
các môn học khác, Việc làm đồ án này giúp cho sinh viên có tính cẩn thận và tỉ mỉ đó là
các yếu tố rất cần cho người làm cơ khí .
Trong quá trình hoàn thành do kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn hạn chế nên
không tránh khỏi sai sót .Em kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô để em hoàn thành
được tốt hơn.
Để hoàn thành được đồ án này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy
giáo Trần Văn Cách đã tận tình chỉ dẩn giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.
Trong ®å ¸n nµy cã tham kh¶o tµi liÖu:
- TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ TËp 1[TL1], 2[TL3] : TrÞnh ChÊt - Lª V¨n UyÓn.
- Thiết kế Chi tiÕt m¸y – NguyÔn Träng HiÖp/ NguyÔn Văn lâm :[tl 2]
- Dung sai vµ l¾p ghÐp – Ninh §øc Tèn.
TP,Vinh ngày 25 tháng 4 năm 2015
SVTH: Trần Đình Công Nguyên
2І. Chọn động cơ
1. Xác định công suất động cơ
Đồ án chi tiết bánh răng trụ răng nghiêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết bánh răng trụ răng nghiêng - Người đăng: boysanhdieudangyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đồ án chi tiết bánh răng trụ răng nghiêng 9 10 352